CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG NƯỚC HỒ BƠI BẰNG ION BẠC MineralPURE - USA

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG NƯỚC HỒ BƠI BẰNG ION BẠC MineralPURE - USA

MineralPURE® Mineral Ionization_Reduce Chlorine use up to 90%

Xuất xứ: ClearWater Enviro Technologies - USA

Model: MineralPURE R-40, RC-50, CS-75, CS-150, CS-225, CS-300, CS-450, CS-600

Download links: Brochue Công nghệ khử trùng nước hồ bơi MineralPURE Công Viên Nước và Hồ bơi lớn

Download links: Brochue Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE và OzoneMAX

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Công nghệ khử trùng nước hồ bơi MineralPURE - USA tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

INVEST IN A COMMERCIAL POOL IONIZER FOR HEALTHY SWIMMING THAT IS COST-EFFECTIVE. / ĐẦU TƯ VÀO MÁY MINERALPURE ĐỂ BƠI KHỎE MẠNH TIẾT KIỆM CHI PHÍ VẬN HÀNH.

The MineralPURE purification system consists of a state-of-the-art microprocessor control box and a scientifically designed set of electrodes composed of copper or copper/silver alloy set slightly apart from one another. Water is passed through a specially designed flow cell chamber that houses the electrodes. The control box works by generating a precise, low-voltage, DC current (at milliamp levels) to the electrodes. Basically, the current causes some of the outermost atoms of the electrodes to lose an electron, thus becoming positive ions. While the water is running through the chamber, many of these ions are swept away before they can reach the other side of the electrodes. As a result, the mineral ions are dispersed into the body of water that is being purified. The greatest benefit of mineral ionization is that the ions remain in the water providing residual protection. They provide long-term, nontoxic purification and prevent recontamination. Unlike most other types of sanitizers, the mineral ions remain in the water until they flocculate, or form masses with algae and bacteria and then become large enough to be removed by the filtering equipment. When the “used” mineral ions are removed, the microprocessor control box is always producing new mineral ions to continuously sanitize the water. / Hệ thống khử trùng hồ bơi MineralPURE bao gồm một hộp điều khiển bộ vi xử lý hiện đại và một bộ điện cực được thiết kế khoa học bao gồm đồng hoặc hợp kim đồng/bạc đặt cách xa nhau một chút. Nước được đưa qua một buồng tế bào dòng chảy được thiết kế đặc biệt chứa các điện cực. Hộp điều khiển hoạt động bằng cách tạo ra dòng điện một chiều chính xác, điện áp thấp (ở mức milliamp) tới các điện cực. Về cơ bản, dòng điện làm cho một số nguyên tử ngoài cùng của các điện cực mất đi một electron, do đó trở thành ion dương. Trong khi nước chảy qua buồng, nhiều ion trong số này bị cuốn đi trước khi chúng có thể đến được phía bên kia của các điện cực. Kết quả là, các ion khoáng được phân tán vào phần nước đang được lọc. Lợi ích lớn nhất của ion hóa khoáng chất là các ion vẫn còn trong nước cung cấp khả năng bảo vệ còn sót lại. Chúng cung cấp khả năng thanh lọc lâu dài, không độc hại và ngăn ngừa tái nhiễm. Không giống như hầu hết các loại chất khử trùng khác, các ion khoáng vẫn còn trong nước cho đến khi chúng kết bông, hoặc tạo thành khối với tảo và vi khuẩn, sau đó trở nên đủ lớn để thiết bị lọc loại bỏ. Khi các ion khoáng chất “đã sử dụng” được loại bỏ, hộp điều khiển bộ vi xử lý luôn tạo ra các ion khoáng chất mới để liên tục khử trùng nước.

Money Saving - Your investment is quickly recovered by reducing your chlorine expenses by 50-75% while still following county, state, and country guidelines. Crystal ClearWater - You will be amazed at the clarity of the water even during heavy bather loads. Health & Environmental - Chlorine absorbs through your skin and harms your health and the environment. Reduces complaints of red eyes & chlorine smell. Time-Saving - Less chlorine use may mean less pool and spa maintenance is required. Reduce Corrosion - Pool/spa equipment, vinyl liners, hoses, covers, pool cleaners, and solar equipment will last much longer. 3 or 5-YearWarranty - Your unit comes with a full 3 or 5-year warranty, except for the electrodes, which need to be replaced on occasion. NSF-certified- The National Sanitation Foundation is the world's leading certification agency that tests products to verify they meet public health and safety standards. (All swimming pool units except the SPA-1R are NSF certified.) Tiết kiệm tiền - Khoản đầu tư của bạn được thu hồi nhanh chóng bằng cách giảm 50-75% chi phí clo trong khi vẫn tuân theo các quy chuẩn quốc gia. Crystal ClearWater - Bạn sẽ ngạc nhiên trước độ trong của nước ngay cả khi có nhiều người tắm. Sức khỏe & Môi trường - Clo hấp thụ qua da của bạn và gây hại cho sức khỏe của bạn và môi trường. Giảm phàn nàn về mắt đỏ và mùi clo. Tiết kiệm thời gian - Sử dụng ít clo hơn có thể có nghĩa là cần ít bảo trì hồ bơi và spa hơn. Giảm Ăn mòn - Thiết bị hồ bơi/spa, tấm lót vinyl, ống mềm, nắp đậy, chất tẩy rửa hồ bơi và thiết bị năng lượng mặt trời sẽ bền lâu hơn nhiều. Bảo hành 3 hoặc 5 năm - Thiết bị của bạn được bảo hành đầy đủ trong 3 hoặc 5 năm, ngoại trừ các điện cực đôi khi cần được thay thế. Được NSF chứng nhận- Tổ chức Vệ sinh Quốc gia là cơ quan chứng nhận hàng đầu thế giới kiểm tra các sản phẩm để xác minh rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe cộng đồng. (Tất cả các model ngoại trừ SPA-1R đều được NSF chứng nhận.)

1. Purifying Water the Way Nature Intended it to Be / Làm sạch nước theo cách mà thiên nhiên dự định

The MineralPURE ionization system consists of a state-of the-art micro-processor control box and a scientifically designed set of electrodes composed of copper or copper/silver. These are set slightly apart from one another. Water is passed through a specially designed flow cell chamber that houses the electrodes. The control box works by generating a precise, low-voltage, DC current (at milliamp levels) to the electrodes. / Hệ thống ion hóa MineralPURE bao gồm một hộp điều khiển vi xử lý hiện đại và một bộ điện cực được thiết kế khoa học bao gồm đồng hoặc đồng/bạc. Chúng được đặt cách xa nhau một chút. Nước được đưa qua một buồng tế bào dòng chảy được thiết kế đặc biệt chứa các điện cực. Hộp điều khiển hoạt động bằng cách tạo ra dòng điện một chiều chính xác, điện áp thấp (ở mức milliamp) tới các điện cực.


 

Basically, the current causes some of the outermost atoms of the electrodes to lose an electron, thus becoming positive ions. While the water is running through the chamber, many of these ions are swept away before they can reach the other side of the electrodes. As a result, copper or copper & silver ions are dispersed into the body of water that is being purified. / Về cơ bản, dòng điện làm cho một số nguyên tử ngoài cùng của các điện cực mất đi một electron, do đó trở thành ion dương. Trong khi nước chảy qua buồng, nhiều ion trong số này bị cuốn đi trước khi chúng có thể đến được phía bên kia của các điện cực. Kết quả là, các ion đồng hoặc đồng & bạc được phân tán vào phần nước đang được lọc.

The greatest benefit of copper or copper/silver ionization is that the ions remain in the water providing a residual protection. They provide long-term, nontoxic purification and prevent against recontamination. Unlike most types of sanitizers, the copper and silver ions remain in the water until they flocculate, or form masses with the algae and bacteria and then become large enough to be removed by the filtering equipment. When the “used” copper and silver ions are removed, the microprocessor control box is always producing new ions to continuously sanitize the water. / Lợi ích lớn nhất của quá trình ion hóa đồng hoặc đồng/bạc là các ion vẫn còn trong nước mang lại khả năng bảo vệ còn sót lại. Chúng cung cấp khả năng thanh lọc lâu dài, không độc hại và ngăn ngừa tái nhiễm bẩn. Không giống như hầu hết các loại chất khử trùng, các ion đồng và bạc vẫn ở trong nước cho đến khi chúng kết bông hoặc tạo thành khối với tảo và vi khuẩn, sau đó trở nên đủ lớn để thiết bị lọc loại bỏ. Khi các ion đồng và bạc “đã qua sử dụng” được loại bỏ, hộp điều khiển bộ vi xử lý luôn tạo ra các ion mới để liên tục khử trùng nước.

2. History of Copper/Silver Ionization / Lịch sử ion hóa đồng/bạc

The MineralPURE system incorporates technology that was actually discovered thousands of years ago and has been used in various applications. / Hệ thống MineralPURE kết hợp công nghệ đã thực sự được phát hiện từ hàng nghìn năm trước và đã được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

 • The ancient Greeks were the first to discover the sanitizing power of copper. / Người Hy Lạp cổ đại là những người đầu tiên phát hiện ra khả năng khử trùng của đồng.
 • The ancient Egyptians kept their water in silver containers to prevent contamination. / Người Ai Cập cổ đại giữ nước của họ trong các thùng chứa bằng bạc để tránh bị ô nhiễm.
 • During the plague-ridden Middle Ages, mothers knew to place a silver spoon in an infant’s mouth to ward off disease. / Trong thời Trung cổ đầy dịch hạch, các bà mẹ đã biết đặt một chiếc thìa bạc vào miệng trẻ sơ sinh để tránh bệnh tật.
 • Early American pioneers moving west across the continent put copper and silver coins in large wooden water casks to provide them with safe drinking water during their long voyage. When the wagons rolled, the agitation rolled, thus causing the coins to discharge ions (an electrically charged particle) into the water. The copper ions help control algae while the silver ions help control bacteria and viruses. / Những người tiên phong đầu tiên của Mỹ di chuyển về phía tây xuyên lục địa đã đặt những đồng xu bằng đồng và bạc vào những thùng nước lớn bằng gỗ để cung cấp cho họ nước uống an toàn trong chuyến hành trình dài của họ. Khi các toa xe lăn bánh, chuyển động lăn sẽ khiến các đồng xu phóng điện ion (một hạt mang điện) vào trong nước. Các ion đồng giúp kiểm soát tảo trong khi các ion bạc giúp kiểm soát vi khuẩn và vi rút.
 • Medical: Silver sulfadiazine is the most widely used antibacterial treatment for burns or open wounds. Many people die from severe burns because of lack of bacteria treatment. / Y tế: Sulfadiazine bạc là phương pháp điều trị kháng khuẩn được sử dụng rộng rãi nhất cho vết bỏng hoặc vết thương hở. Nhiều người chết vì bỏng nặng vì thiếu phương pháp điều trị vi khuẩn.
 • Dental: Dentists have used silver to fill cavities for decades because of its strong antibacterial features. / Nha khoa: Các nha sĩ đã sử dụng bạc để trám các lỗ sâu trong nhiều thập kỷ vì tính năng kháng khuẩn mạnh của nó.

3. NASA Connection / Kết nối với NASA

3.1. NASA’s Apollo Missions / Nhiệm vụ Apollo của NASA

NASA scientists capitalized on this knowledge and developed an ionization system for the Apollo spacecraft’s in the 1960s. They needed a way to supply safe drinking water for the crew on their long missions to the moon without using chorine. Be sure to check out “NASA Connection” for more details. / Các nhà khoa học của NASA đã tận dụng kiến thức này và phát triển một hệ thống ion hóa cho tàu vũ trụ Apollo vào những năm 1960. Họ cần một cách để cung cấp nước uống an toàn cho phi hành đoàn trong các sứ mệnh dài ngày lên mặt trăng mà không cần sử dụng chorine. Hãy nhớ xem “Kết nối NASA” để biết thêm chi tiết.

3.2. NASA’s Ionization System / Hệ thống ion hóa của NASA

NASA harnessed what nature already knew and designed an ionization system aboard their Apollo flights. An electronic silver-ion generator – slightly larger than a cigarette pack – was mounted on various locations in the spacecraft. These generators dispersed silver-ions to eliminate bacteria and viruses and provide the astronauts with safe drinking water. They did not want to bring chlorine with them into space. / NASA khai thác những gì thiên nhiên đã biết và thiết kế một hệ thống ion hóa trên các chuyến bay Apollo của họ. Một máy phát ion bạc điện tử - lớn hơn bao thuốc lá một chút - được gắn ở nhiều vị trí khác nhau trong tàu vũ trụ. Những máy phát điện này phân tán các ion bạc để loại bỏ vi khuẩn và vi rút, đồng thời cung cấp nước uống an toàn cho các phi hành gia. Họ không muốn mang theo clo vào không gian.

3.3. History / Lịch sử phát triển của MineralPURE

In 1989, Clearwater Enviro was granted a license from NASA to commercialize from their technology on its ionization system. / Năm 1989, Clearwater Enviro được NASA cấp giấy phép thương mại hóa công nghệ của họ trên hệ thống ion hóa.

In 1994, Clearwater was featured in Spinoff, a NASA publication that features companies that use NASA developed technology for the development of their products. / Năm 1994, Clearwater được giới thiệu trong Spinoff, một ấn phẩm của NASA giới thiệu các công ty sử dụng công nghệ do NASA phát triển để phát triển các sản phẩm của họ.

The story featured our ionization equipment on the Clearwater Marine Aquarium, now home of “Winter”, the star dolphin from the hit movie Dolphin Tale. / Câu chuyện kể về thiết bị ion hóa của chúng tôi trên Thủy cung Clearwater Marine, hiện là nhà của “Mùa đông”, chú cá heo ngôi sao trong bộ phim nổi tiếng Câu chuyện cá heo.

2022: Clearwater Pool Systems continues to be the world leader in alternative sanitizers to using just chlorine to sanitize your pool.  We have systems operating in over 70 countries including some of the most famous waterparks in the world. / Năm 2022: Hệ thống Hồ bơi Clearwater tiếp tục dẫn đầu thế giới về các chất khử trùng thay thế cho việc chỉ sử dụng clo để vệ sinh hồ bơi của bạn. Chúng tôi có hệ thống hoạt động tại hơn 70 quốc gia bao gồm một số công viên nước nổi tiếng nhất trên thế giới.

4. MineralPure FAQ / Câu hỏi thường gặp về Công nghệ khử trùng nước hồ bơi MineralPURE

4.1. What exactly is Mineral Pure? / MineralPURE chính xác là gì?

Mineral Pure is a copper or copper/silver ionization system that releases ions into the pool’s water in a controlled manner. These ions help control algae, bacteria and viruses in the water. / Mineral Pure là một hệ thống ion hóa đồng hoặc đồng/bạc giải phóng các ion vào nước hồ bơi một cách có kiểm soát. Những ion này giúp kiểm soát tảo, vi khuẩn và vi rút trong nước.

4.2. Are the copper or copper/silver ions safe? / Các ion đồng hoặc đồng/bạc có an toàn không?

Absolutely! Copper is actual required in our daily metabolism and has a history of controlling algae in various applications. Silver has been used by dentists, in water purification equipment, tableware, coins and in many other applications. / Tuyệt đối! Đồng thực sự cần thiết trong quá trình trao đổi chất hàng ngày của chúng ta và có lịch sử kiểm soát tảo trong các ứng dụng khác nhau. Bạc đã được sử dụng bởi các nha sĩ, trong thiết bị lọc nước, bộ đồ ăn, tiền xu và trong nhiều ứng dụng khác.

4.3. Will I still have to use chlorine? / Tôi vẫn sẽ phải sẽ sử dụng clo cho hồ bơi khi sử dụng MineralPURE?

Yes, you will have to still use some chlorine as an oxidizer to burn off debris that gets in the water, suntan oils, body oils etc. However, you should be able to reduce it by about 90% with the ionizer alone, or even more when used with our OzoneMAX system. Most likely, you won’t be able to feel the chlorine at all in the water. / Có, bạn vẫn sẽ phải sử dụng một ít clo làm chất oxy hóa để đốt cháy các mảnh vụn có trong nước, dầu chống nắng, dầu dưỡng thể, v.v. Tuy nhiên, bạn có thể giảm khoảng 90% chỉ bằng máy ion hóa hoặc thậm chí nhiều hơn khi được sử dụng với hệ thống OzoneMAX của chúng tôi. Rất có thể, bạn sẽ không thể cảm nhận được clo trong nước.

4.4. How hard is it to install the system? / Việc cài đặt hệ thống khử trùng hồ bơi MineralPURE có khó không?

Any Clearwater dealer, pool serviceman, plumber or handyman would be able to install the system in under a couple of hours. A tee is plumbed into the line and the control box is mounted on the wall in your existing pool equipment. / Bất kỳ đại lý Clearwater, nhân viên phục vụ hồ bơi, thợ sửa ống nước hoặc người siêng năng nào cũng có thể lắp đặt hệ thống trong vòng vài giờ. Một tee được cắm thẳng vào dây và hộp điều khiển được gắn trên tường trong thiết bị hồ bơi hiện có của bạn.

4.5. Will the system work on 110V or 220V? / Hệ thống khử trùng hồ bơi bằng ion Bạc MineralPURE sẽ hoạt động trên nguồn điện 110V hay 220V?

Yes. Our premium model, the RC-50, will automatically adjust to the proper voltage when installing. The R-40 model is factory set to 220VAC and would need to be opened up and changed to 110VAC via a switch inside the unit. / Đúng. Model cao cấp của chúng tôi, RC-50, sẽ tự động điều chỉnh theo điện áp phù hợp khi lắp đặt. Model R-40 được đặt ở mức 220VAC tại nhà máy và sẽ cần được mở ra và thay đổi thành 110VAC thông qua một công tắc bên trong thiết bị.

4.6. How do you test the system to see if its working? / Làm thế nào để bạn kiểm tra hệ thống để xem nó có hoạt động không?

A simple copper-ion test is required and is included in the package. / Cần có một thử nghiệm đồng-ion đơn giản và được bao gồm trong gói hàng khi giao.

4.7. Will I ever have to replace anything with the system? / Tôi có bao giờ phải thay thế bất cứ thứ gì trong hệ thống không?

The units come with a set of electrodes that are self-sacrificing and will need to be replaced every few years. How long they last depend on several factors – pool size, the length of the pool season, water temperature, how well the pool has been balanced as far as pH and the copper-ion level goes. / Các thiết bị đi kèm với một bộ điện cực tự tan và sẽ cần được thay thế vài năm một lần. Chúng tồn tại được bao lâu tùy thuộc vào một số yếu tố – kích thước bể bơi, độ dài của mùa bể bơi, nhiệt độ nước, mức độ cân bằng của bể bơi cũng như độ pH và mức ion đồng.

4.8. How long is the warranty? / Bảo hành trong bao lâu?

The warranty is 5-full years but does not include the replacement of the electrodes. / Bảo hành là 5 năm nhưng không bao gồm việc thay thế các điện cực.

5. MineralPure Model / Các model Công nghệ khử trùng nước hồ bơi MineralPURE

Clearwater Pools Systems has MineralPURE systems that can be used on any size commercial pool up to 600,000 gallons. You can safely reduce chlorine use up to 75%. We are NSF and UL Approved for use on commercial pools. You will be amazed at the water clarity. Today, we are used by several waterparks around the world including Wet ‘n Wild parks. The savings in chlorine is in tens of thousands of dollars a year! / Clearwater Pools Systems có các hệ thống MineralPURE có thể được sử dụng cho bất kỳ hồ bơi thương mại có kích thước nào lên đến 600.000 gallon. Bạn có thể giảm sử dụng clo lên đến 75% một cách an toàn. Chúng tôi được NSF và UL phê duyệt để sử dụng cho các nhóm thương mại. Bạn sẽ ngạc nhiên trước độ trong của nước. Ngày nay, chúng tôi được sử dụng bởi một số công viên nước trên khắp thế giới, bao gồm cả công viên Wet ‘n Wild. Lượng clo tiết kiệm được tính bằng hàng chục ngàn đô la một năm!

5.1. Residential Pool Ionization System Model R-40 / Khử trùng hồ bơi cho gia đình MineralPURE R-40

Download: Datasheet Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE R-40 cho gia đình

 • Handles 40,000-gallon pools / Xử lý hồ bơi với thể tích tới 150m3 hồ bơi (40.000 gallon)
 • 6 setting / Với 6 chế độ cài đặt
 • Includes test kit, electrode / Bao gồm bộ kiểm tra ion trong nước, và điện cực
 • NSF Listed 
 • 5 – year warranty / Bảo hành 5 năm

Water Specifications / Thông số kỹ thuật nước

 • POOL SIZE: up to 40,000 U.S. gallons / KÍCH THƯỚC HỒ BƠI: lên tới 40.000 gallon Mỹ (150m3)
 • IONIZATION METHOD: electrolysis of copper or copper/silver alloy electrodes / PHƯƠNG PHÁP ION HÓA: điện phân điện cực đồng hoặc hợp kim đồng/bạc
 • ELECTRODE CHAMBER: 2” schedule 40 tees with bushings for 2” or 1 ½” PVC pipe
 • ELECTRODE: one set 3" long, comprised of copper (CLE-02) or optionally available 90/10 copper/silver alloy (CLE-51)
 • Hydrostatic Pressure: Maximum Recommended Pressure: 50PSI / Áp suất thủy tĩnh: Áp suất khuyến nghị tối đa: 50PSI
 • Ion Production: With the output set to 250mA this ionizer produces 179mg of copper ions per hour. 500mA this ionizer produces 358mg of copper ions per hour / Sản xuất ion: Với đầu ra được đặt thành 250mA, máy ion hóa này tạo ra 179 mg ion đồng mỗi giờ. 500mA máy ion hóa này tạo ra 358mg ion đồng mỗi giờ

5.2. Residential Pool Ionization System & Electronic Descaler System Model RC-50 / Khử trùng hồ bơi cho gia đình kèm khử cáu cặn hồ bơi MineralPURE RC-50

Download: Datasheet Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE RC-50 cho gia đình

 • Handles up to 50,000-gallon pools / Xử lý hồ bơi lên đến 180m3 hồ bơi (50.000 gallon).
 • Full digital readouts / Dữ liệu kỹ thuật số đầy đủ
 • Built-in Scale Blaster unit to remove limescale / Thiết bị Scale Blaster tích hợp để loại bỏ cặn vôi
 • Includes test kit, a user-friendly electrode assembly / Bao gồm bộ kiểm tra, cụm điện cực thân thiện với người dùng
 • NSF Listed
 • Comes with a 5 – year warranty / Đi kèm với bảo hành 5 năm

5.3. Commercial Pool Ionization System Model CS-75 / Khử trùng hồ bơi MineralPURE CS-75

Download: Datasheet Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE CS-75 cho Hồ Bơi Công Cộng, Công Viên Nước...

 

 • Handles up to 75,000 gallons of pools / Xử lý lên đến 280m3 hồ bơi (75.000 gallon)
 • Digital readouts with 200 precise settings / với 200 cài đặt chính xác
 • Includes test kit & one 6” electrode / Bao gồm bộ kiểm tra & một điện cực 6”
 • Includes one schedule 80 tee 
 • NSF, UL, and CUL listed
 • 3 – year warranty / bảo hành 3 năm

5.4. Commercial Pool Ionization System Model CS-150 / Khử trùng hồ bơi MineralPURE CS-150

Download: Datasheet Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE CS-150 cho Hồ Bơi Công Cộng, Công Viên Nước...

 • Handles up to 150,000-gallon pools / Xử lý các hồ bơi lên tới 560m3 (150.000 gallon)
 • Digital readouts with 200 precise settings / với 200 cài đặt chính xác
 • Includes test kit and two 6” electrodes / Bao gồm bộ kiểm tra và hai điện cực 6”
 • Specify regular or cross 80 tee/schedule 80
 • NSF, UL, and CUL listed
 • 3- year warranty / bảo hành 3 năm

5.5. Commercial Pool Ionization System Model CS-225 / Khử trùng hồ bơi MineralPURE CS-225

Download: Datasheet Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE CS-225 cho Hồ Bơi Công Cộng, Công Viên Nước...

 • Handles up to 225,000 gallon pools / Xử lý hồ bơi lên tới 225.000 gallon
 • Digital readouts with 200 precise settings / với 200 cài đặt chính xác
 • Includes test kit and four 6” electrodes / Bao gồm bộ kiểm tra và bốn điện cực 6”
 • NSF, UL, CUL listed
 • 3 – year warranty / bảo hành 3 năm

5.6. Commercial Pool Ionization System Model CS-300 / Khử trùng hồ bơi MineralPURE CS-300

Download: Datasheet Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE CS-300 cho Hồ Bơi Công Cộng, Công Viên Nước...

 • Handles up to 300,000 gallon pools / Xử lý hồ bơi lên tới  1135m3 (300.000 gallon)
 • Digital readouts with 200 precise settings / với 200 cài đặt chính xác
 • Includes test kit and four 6” electrodes / Bao gồm bộ kiểm tra và bốn điện cực 6”
 • NSF, UL, CUL listed
 • 3 – year warranty / bảo hành 3 năm

5.7. Commercial Pool Ionization System Model CS-450 / Khử trùng hồ bơi MineralPURE CS-450

Download: Datasheet Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE CS-450 cho Hồ Bơi Công Cộng, Công Viên Nước...

 • Handles up to 450,000 gallon pools / Xử lý hồ bơi lên tới 1700m3 (450.000 gallon)
 • Digital readouts with 200 precise settings / với 200 cài đặt chính xác
 • Includes test kit and four 6” electrodes / Bao gồm bộ kiểm tra và bốn điện cực 6”
 • NSF, UL, CUL listed
 • 3 – year warranty / bảo hành 3 năm

5.3. Commercial Pool Ionization System Model CS-600 / Khử trùng hồ bơi MineralPURE CS-600

Download: Datasheet Thiết bị khử trùng nước hồ bơi MineralPURE CS-600 cho Hồ Bơi Công Cộng, Công Viên Nước...

 • Handles up to 600,000 gallon pools / Xử lý hồ bơi lên tới 2270m3 (600.000 gallon)
 • Digital readouts with 200 precise settings / với 200 cài đặt chính xác
 • Includes test kit and four 6” electrodes / Bao gồm bộ kiểm tra và bốn điện cực 6”
 • NSF, UL, CUL listed
 • 3 – year warranty / bảo hành 3 năm

5.5. Case Study / Một số dự án lắp đặt thiết bị Khử trùng hồ bơi MineralPURE 

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn