MÁY SO MÀU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHOTOPOD _ AQUALABO - PHÁP

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

MÁY SO MÀU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHOTOPOD

AQUALABO _ PHOTOPOD VERSION FULL SP (TABLET REAGENTS)

Nhà sản xuất:  AQUALABO-FRANCE 

Model: PhotoPOD (References: NA-ORC-C-00239, NA-ORC-C-00240, NA-ORC-C-00264, NA-ORC-C-00243)

Download: Catalogue chung thiết bị Đo Online và Phòng Lab AQUALABO

Download: Datasheet Máy so màu cầm tay phân tích chất lượng nước đa chỉ tiêu AQUALABO _ PhotoPOD + ODEON

Datasheet PHOTOPOD VERSION FULL SP (tablet reagents) (sold alone) _ NA-ORC-C-00239

Datasheet PHOTOPOD VERSION FULL LS (liquid and tablet reagents) (sold alone) _ NA-ORC-C-00240

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức Máy so màu phân tích chất lượng nước Photopod AQUALABO _ PhotoPOD + ODEON tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

The ODEON-PHOTOPOD is well adapted and designed for people who are not chemists thanks to the simple and easy to make analysis methods. Associated with the “plug and play” digital sensors technology, the ODEON-PHOTOPOD is an intelligent solution, reliable, and is the perfect system to fulfill all your needs. / ODEON-PHOTOPOD được thiết kế và điều chỉnh phù hợp cho những người không phải là nhà hóa học nhờ các phương pháp phân tích đơn giản và dễ thực hiện. Được kết hợp với công nghệ cảm biến kỹ thuật số “cắm và chạy”, ODEON-PHOTOPOD là một giải pháp thông minh, đáng tin cậy và là hệ thống hoàn hảo để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

This instrument can be used for many kind of water analysis urban, municipal and industrial waste water, drinking water, boiler and colling tower water, fish farming, natural waters. / Thiết bị này có thể được sử dụng cho nhiều loại nước phân tích nước thải đô thị, đô thị và công nghiệp, nước uống, nước nồi hơi và tháp đối lưu, nuôi cá, nước tự nhiên.

1. New Digital Portable Photometer / Giới thiệu về Máy so màu phân tích chất lượng nước đa chỉ tiêu AQUALABO _ PhotoPOD + ODEON

AQUALABO - France innovates and presents a new digital portable photometer dedicated to the quality controls of water: Photopod + ODEON. / AQUALABO - Pháp đổi mới và giới thiệu một Máy so màu (máy quang kế) cầm tay kỹ thuật số mới dành riêng cho việc kiểm soát chất lượng nước: PhotoPOD + ODEON.

Developed to answer all the constraints of measure on the ground and in laboratory, the set Odeon-Photopod is a unique offer stemming from an overall of a compact, strong and tight photometer and from a portable device physico-chemical multiparameter. / Được phát triển để giải quyết tất cả các hạn chế của phép đo trên ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm, bộ Odeon-PhotoPOD là một ưu đãi độc đáo xuất phát từ tổng thể của một quang kế nhỏ gọn, chắc chắn và chặt chẽ cũng như từ một thiết bị đa thông số hóa lý di động.

Odeon is a handheld multiparameter on which you can plug different types of numerical sensors that can measure pH, T°, ORP, conductivity, DO (optical sensor), turbidity, etc. / Odeon là một máy đo đa thông số cầm tay mà bạn có thể cắm các loại cảm biến số khác nhau để đo pH, T°, ORP, độ dẫn điện, DO (cảm biến quang học), độ đục, TSS, COD v.v.

The Photopod is a device you can plug on the Odeon in order to do photometric analysis. / PhotoPOD là thiết bị bạn có thể cắm vào Odeon để thực hiện phân tích trắc quang. PhotoPOD có thể cắn trực tiếp vào máy tính và đọc thông số bằng phần mềm.

Thanks to 5 different wavelengths available, there are many parameters that Photopod can measure such as COD, Total Nitrogen, Ammonia, Nitrites, Nitrates & Total Phosphorus, NH4+, NO3-, PO43-, Cl2, Fe... Methods of analysis are easy to realise and do not require a technical background in chemistry. With the "plug and play" technology of the digital sensors, the Odeon-Photopod is a concentration of intelligence and reliability allowing you to answer all your measurement requirements dedicated to the analysis of water: urban residual water and manufacturers, drinking water, boiler room, fish farming, natural waters. / Nhờ có sẵn 5 bước sóng khác nhau, PhotoPOD có thể đo được nhiều thông số như COD, Nitơ tổng, Ammonia, Nitrit, Nitrat & Phospho tổng, NH4+, NO3-, PO43-, Cl2, Fe... Phương pháp phân tích dễ dàng và không yêu cầu người sử dụng có một nền tảng kỹ thuật trong hóa học. Với công nghệ "cắm và chạy" của các cảm biến kỹ thuật số, Odeon-Photopod là sự tập trung trí thông minh và độ tin cậy cho phép bạn trả lời tất cả các yêu cầu đo lường dành riêng cho phân tích nước: nước thải đô thị và nhà sản xuất, nước uống, nước nồi hơi , nuôi cá, vùng nước sông, nước biển...

Photopod is a unique innovation born from the meeting of Ponsel and Orchidis. Those companies are both owned by the Aqualabo Group. Ponsel is an expert in numerical technology, the multiparameter Odeon is already one of Ponsel’s best seller. Orchidis manufactures chemical reagents, and a photometer dedicated to water analysis was previously developed by the company. So the Photopod symbolises a real achievement for the two companies putting together their knowledge and experience in order to propose a new concept. / Photopod là một cải tiến độc đáo ra đời từ cuộc gặp gỡ của Ponsel và Orchidis. Cả hai công ty này đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Aqualabo. Ponsel là một chuyên gia về công nghệ số, Odeon đa thông số đã là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Ponsel. Orchid đang sản xuất thuốc thử hóa học và một quang kế dành riêng cho phân tích nước đã được công ty phát triển trước đây. Vì vậy, PhotoPOD tượng trưng cho một thành tựu thực sự đối với hai công ty khi kết hợp kiến thức và kinh nghiệm của họ để đề xuất một khái niệm mới.

Photopod can be used with Odeon sold previously (under some conditions) so for those who already own an Odeon, it will be possible to have a multiparameter photometer for a very low price. Indeed, because it has no screen and no keyboard, Photopod can be offered at a very attractive price, that also makes it an eco-friendly device. / PhotoPOD có thể được sử dụng với Odeon đã bán trước đó (trong một số điều kiện), vì vậy đối với những người đã sở hữu Odeon, sẽ có thể sở hữu một quang kế đa thông số với giá rất thấp. Thật vậy, vì không có màn hình và không có bàn phím, Photopod có thể được cung cấp với mức giá rất hấp dẫn, điều này cũng khiến nó trở thành một thiết bị thân thiện với môi trường.

 

2. Photometer PHOTOPOD / Thông số kỹ thuật của Máy so màu phân tích chất lượng nước PHOTOPOD
 Intelligent and compact photometer / Máy đo quang thông minh (Máy so màu đa chỉ tiêu cầm tay) và nhỏ gọn
- Photometer with LED technology for water analysis / Quang kế với công nghệ LED để phân tích nước
- Minimal dimensions and optimized manipulations, / Kích thước tối thiểu và thao tác được tối ưu hóa,
- Strong and waterproof Fischer Metallic connections. / Kết nối kim loại chắc chắn và không thấm nước.

REFERENCES / Mã đặt hàng
• PHOTOPOD version full SP : NA-ORC-C-00239
• PHOTOPOD version full SP + ODEON : NC-POR-C-00264
• PHOTOPOD version full SP + PC connexion box : NA-PPC-C-00001

NA-ORC-C-00239 Photopod version full  sp (tablet reagents)
NA-ORC-C-00240 Photopod version full  ls (liquid and tablet reagents)
NC-POR-C-00264 Portable Digital photometer Solid  reagent PHOTOPOD SP
NC-POR-C-00263 Portable Digital photometer Liquid /Solid  reagent PHOTOPOD LS
NA-PPC-C-00001 Multiparameter photometer PHOTOPOD SP + PC connection tools
NA-PPC-C-00002 Multiparameter photometer PHOTOPOD LS + PC connection tools

Portable laboratory: / Phòng thí nghiệm di động:
For its analyses, the PHOTOPOD uses the ORCHIDIS solutions. The liquid reagent or pills in tablets are very easy to use, for fast and reliable results. / Đối với các phân tích của mình, PHOTOPOD sử dụng các giải pháp ORCHIDIS. Thuốc thử dạng lỏng hoặc thuốc ở dạng viên rất dễ sử dụng, cho kết quả nhanh và đáng tin cậy.
The set is available in the form of suitcase containing ODEON, PHOTOPOD, digital sensors and all the solutions and necessary reagent for your analyses, constituting a real portable laboratory. / Bộ này có sẵn ở dạng vali chứa ODEON, PHOTOPOD, cảm biến kỹ thuật số và tất cả các dung dịch và thuốc thử cần thiết cho các phân tích của bạn, tạo thành một phòng thí nghiệm di động thực sự

3. Advantage / Ưu điểm của Thiết bị  so màu cầm tay đa chỉ tiêu AQUALABO _ PhotoPOD + ODEON

Unique solution for field application: physic-chemistry and photometry. / Giải pháp độc đáo cho nhiều ứng dụng: sử dụng phương pháp so màu với thuốc thử.
 More than 50 parameters measured by photometry and 10 by physico-chemical technology / Hơn 50 thông số được đo bằng trắc quang (do màu quang phổ) và 10 thông số bằng công nghệ hóa lý (sử dụng đầu dò đo trực tiếp)
 Automatic selection of the wavelength / Tự động lựa chọn bước sóng
 Exceptional logger capacity (100 000 measures) / Công suất lưu trữ đặc biệt (100 000 kết quả đo)
 Digital probes « plug and play» / Đầu dò kỹ thuật số « cắm vào là đọc »

new digital portable photometer dedicated to water quality control: the PHOTOPOD. Developed to provide a solution both for field and laboratory measurement requirements, the set ODEONPHOTOPOD is an innovative and unique offer, making an exclusive link between a compact, strong and watertight photometer with a physic-chemical multiparameter portable device. / quang kế cầm tay (Máy so mày đa chỉ tiêu) kỹ thuật số mới dành riêng cho kiểm soát chất lượng nước: PHOTOPOD. Được phát triển để cung cấp giải pháp cho cả các yêu cầu đo lường tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm, bộ ODEONPHOTOPOD là một sản phẩm sáng tạo và độc đáo, tạo ra mối liên kết độc quyền giữa quang kế nhỏ gọn, mạnh mẽ và kín nước với thiết bị cầm tay đa thông số hóa lý.

The ODEON-PHOTOPOD is well adapted and,designed for people who are not chemists thanks to the simple and easy to make analysis methods. Associated with the "plug and play" digital sensors technology, the ODEON-PHOTOPOD is an intelligent solution, reliable, and is the perfect system to fulfill all your needs. This instrument can be used for many kind of water analysis urban, municipal and industrial waste water, drinking water, boiler and cooling tower water, fish farming, natural waters... / ODEON-PHOTOPOD thích nghi tốt và được thiết kế cho những người không phải là nhà hóa học nhờ các phương pháp phân tích đơn giản và dễ thực hiện. Được kết hợp với công nghệ cảm biến kỹ thuật số "cắm là chạy", ODEON-PHOTOPOD là một giải pháp thông minh, đáng tin cậy và là hệ thống hoàn hảo để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Thiết bị này có thể được sử dụng cho nhiều loại phân tích nước, nước thải đô thị, đô thị và công nghiệp, nước uống, nước nồi hơi và tháp giải nhiệt, nuôi cá, nước tự nhiên...

4. List of measured parameters : Danh sách các thông số đo được bằng Thiết bị  so màu cầm tay đa chỉ tiêu PHOTOPOD

Photopod SP is a photometer that has 70 methods allowing to measure 40 parameters. / Photopod SP là một quang kế có 70 phương pháp cho phép đo 40 thông số.
• Reagents are mainly available as tablets or tubes.* / Thuốc thử chủ yếu có ở dạng viên hoặc ống.*
• A starting kit is composed of the reagents, the material and the operating procedure needed for the analysis. A refll kit contains only reagents. / Bộ dụng cụ ban đầu bao gồm thuốc thử, vật liệu và quy trình vận hành cần thiết cho phân tích. Một bộ nạp lại chỉ chứa thuốc thử.
• Time is presented for information purpose only. / Thời gian chỉ được trình bày cho mục đích thông tin.
* For tubes : the available parameters are COD, Total Nitrogen, Ammonia, Nitrites, Nitrates & Total Phosphorus. Please contact us for more information. / Đối với ống: các thông số có sẵn là COD, Tổng Nitơ, Ammonia, Nitrit, Nitrat & Tổng Phốt pho. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

References Reagents kits for Photopod LS/SP (Reagents + Material)
 Warning: some modules test only work for one version of photopod
1MT130 Module test cyanuric acid 10-200 mg/l
1MT048 Module test cyanuric acid 10-200 mg/l
1MT134 Module test p-alkalinity TA 2-50 °F
1MT135 Module test m-alkalinity TAC 2-50 °F
1MT136 Module test aluminium 0.05-3.00 mg/l Al
1MT001 Module test aluminium 0.02-0.30 / 0.20-3.00 mg/l Al
1MT002 Module test ammonium 0,20 - 4,80 / 0,8 - 24,0 mg/L N-NH4
1MT193 Module test ammonium 0,08 - 1,60 mg/L N-NH4
1MT003 Module test ammonium 0,08 - 1,60 mg/L N-NH4 (sea water)
1MT078 Module test benzotriazole 1-16 mg/l
1MT138 Module test bromine 0.10-2.25 / 1.00-13.5 mg/l Br2
1MT139 Module test calcium 2.0-20 / 20-200 mg/l
1MT140 Module test free chlorine DPD 0.05-1 / 0.5-6 mg/l Cl2
1MT192 Module test total chlorine DPD 0.05-1.00 / 0.50-6.00 mg/l Cl2
1MT113 Module test free chlorine DPD 0.02-1.80 Cl2
1MT114 Module test free chlorine DPD 0.02-1.80 Cl2 (more accurate)
1MT117 Module test total chlorine DPD 0.02-1.80 Cl2
1MT118 Module test total chlorine DPD 0.02-1.80 Cl2 (more accurate)
1MT044 Module test chloride 1-50 / 10-500 mg/l Cl
1MT141 Module test chloride 0.5-20 / 5-200 mg/l Cl
1MT180 Module test chrome VI 0.10-4.00 mg/l Cr
1MT142 Module test chrome vi 0.05-2.00 mg/l Cr
1MT181 Module test copper 0.05-5.00 mg/l cu
1MT011 Module test copper 0.2-5.0 mg/l cu
1MT012 Module test cyanides 0.02-0.50 mg/l CN-
1MT182 Module test DEHA 0.02-1.00 mg/l
1MT177 Module test chlorine dioxide 0.20-4.75 / 2.4-28.5 mg/l ClO2
1MT143 Module test hardness total TH 2-20 / 5-50 °F
1MT144 Module test iron 0.05-5.00 mg/l Fe
1MT145 Module test iron 0.2-20.0 mg/l Fe
1MT146 Module test iron 0.05-5.00 mg/l Fe
1MT110 Module test fluorides 0.1-2.0 mg/l F-
1MT147 Module test fluorides 0.20-2.00 mg/l F-
1MT148 Module test hydrogen peroxide 2-200 mg/l H2O2
1MT149 Module test hydrogen peroxide 0.05-2.00 mg/l H2O2
1MT019 Module test hydrazine 0.10 - 1.00 mg/l N2H4
1MT161 Module test magnesium 5.0-50.0 mg/l Mg
1MT050 Module test manganese 0.20-5.00 mg/l Mn
1MT162 Module test manganese 0.10-8.00 mg/l Mn
1MT183 Module test molybdates 0,5-20,0 / 20-200 mg/L Mo-MoO4
1MT024 Module test molybdate 3,0 - 60,0 mg/L Mo-MoO4
1MT164 Module test nickel 0.10-5.00 mg/l Ni
1MT079 Module test nickel 0.50-10.0 mg/l Ni
1MT184 Module test nitrate 0,06-2,3 / 0,6-23 mg/l N-NO3 (compatible seawater)
1MT101 Module test nitrates 0,1-1 / 1,0-22,5 / 4,5-45 mg/l N-NO3
1MT027 Module test nitrites 0,01 - 0,60 mg/l N-NO2 (compatible seawater)
1MT165 Module test nitrites 0,01 - 0,60 mg/l N-NO2
1MT166 Module test nitrites 0,4 - 41,0 / 4 - 410 mg/l N-NO2
1MT029 Module test ozone 0.03-0.65 / 0.30-4.00 mg/l O3
1MT036 Module test pH 6.8-8.6
1MT031 Module test phosphate 1,0 - 40,0 mg/l P-PO4
1MT030 Module test phosphate 0,06-1,60/ 0,50-13 mg/l P-PO4 and 1-36 mg/l P2O5
1MT185 Module test phosphate 2.0-100 mg/l PO4
1MT186 Module test phosphate 0,06 - 1,30 mg/l P-PO4
1MT168 Module test potassium 2.00-15.0 mg/l K
1MT040 Module test silica 0.2-10.0 / 10-300 mg/l SiO2
1MT173 Module test silica 5-150 mg/l SiO2
1MT170 Module test silica 0.05-10.0 mg/l SiO2
1MT080 Module test sulfates 10-400 mg/l SO4
1MT171 Module test sulfates 10-200 mg/l SO4
1MT172 Module test sulphides 0.05-0.60 mg/l s
1MT190 Module test zinc 0.05-4.00 mg/l Zn
1MT043 Module test zinc 0.10-4.00 mg/l Zn
  Refill kits for Photopod (Reagents Only)
1MT301 Refill reagents cyanuric acid 10-200 mg/l
1MT302 Refill reagents cyanuric acid 10-200 mg/l
1MT045 Refill reagents p-alkalinity TA 2-50 °F
1MT046 Refill reagents m-alkalinity TAC 2-50 °F
1MT303 Refill reagents aluminium 0.05-3.00 mg/l Al
1MT304 Refill reagents aluminium 0.02-0.30 / 0.20-3.00 mg/l Al
1MT305 Refill reagents ammonium 0,20 - 4,80 / 0,8 - 24,0 mg/L N-NH4
1MT306 Refill reagents ammonium 0,08 - 1,60 mg/L N-NH4
1MT358 Refill reagents ammonium 0.1-2.0 mg/l NH4 (sea water)
1MT307 Refill reagents benzotriazole 1-16 mg/l
1MT004 Refill reagents bromine 0.2-6.0 mg/l Br2
1MT309 Refill reagents calcium 2.0-20 / 20-200 mg/l Ca
1MT116 Refill reagents free chlorine DPD 0.05-1 / 0.5-6 mg/l Cl2
1MT007 Refill reagents total chlorine DPD 0.05-1.00 / 0.50-6.00 mg/l Cl2
1MT115 Refill reagents free chlorine DPD 0.02-1.80 mg/l Cl2
1MT119 Refill reagents total chlorine DPD 0.02-1.80 mg/l Cl2
1MT310 Refill reagents chloride 1-50 / 10-500 mg/l Cl
1MT311 Refill reagents chloride 0.5-20 / 5-200 mg/l Cl
1MT009 Refill reagents chrome vi  0.10-4.00 mg/l Cr
1MT312 Refill reagents chrome vi 0.05-2.00 mg/l Cr
1MT313 Refill reagents copper 0.05-5.00 mg/l Cu
1MT314 Refill reagents copper 0.2-5.0 mg/l Cu
1MT315 Refill reagents cyanides 0.02-0.50 mg/l CN-
1MT112 Refill reagents DEHA 0.02-1.00 mg/l
1MT069 Refill reagents chlorine dioxide  0.20-4.75 / 2.4-28.5 mg/l ClO2
1MT047 Refill reagents total hardness TH 2-20 / 5-50 °F
1MT317 Refill reagents iron 0.05-5.00 mg/l Fe
1MT318 Refill reagents iron 0.2-20.0 mg/l Fe
1MT319 Refill reagents iron 0.05-5.00 mg/l Fe
1MT320 Refill reagents fluorides 0.20-2.00 mg/l F-
1MT321 Refill reagents hydrogen peroxide 2-200 mg/l H2O2
1MT322 Refill reagents hydrogen peroxide 0.05-2.00 mg/l H2O2
1MT323 Refill reagents hydrazine 0.10-1.00 mg/l N2H4
1MT325 Refill reagents magnesium 5.0-50.0 mg/l Mg
1MT326 Refill reagents manganese 0.20-5.00 mg/l Mn
1MT327 Refill reagents manganese 0.10-8.00 mg/l Mn
1MT329 Refill reagents molybdates  0,5-20,0 / 20-200 mg/L Mo-MoO4
1MT330 Refill reagents molybdates  3,0 - 60,0 mg/L Mo-MoO4
1MT331 Refill reagents nickel 0.10-5.00 mg/l Ni
1MT332 Refill reagents nickel 0.50-10.0 mg/l Ni
1MT350 Refill reagents nitrates 0.25-10/2.5-100 mg/l (compatible seawater)
1MT333 Refill reagents nitrates 0.5-5 / 4-100 / 20-200 mg/l NO3
1MT334 Refill reagents nitrites 0,01-0,60 mg/l N-NO2 (compatible seawater)
1MT335 Refill reagents nitrites 0,01 - 0,60 mg/l N-NO2
1MT336 Refill reagents nitrites 0,4 - 41,0 / 4 - 410 mg/l N-NO2
1MT337 Refill reagents ozone 0.03-0.65 / 0.30-4.00 mg/l O3
1MT338 Refill reagents pH 6.8-8.6
1MT351 Refill reagents phosphate 1,0 - 40,0 mg/l P-PO4
1MT352 Refill reagents phosphate 0,06-1,6/0,5-13 mg/l P-PO4 /1-36 mg/l P2O5
1MT353 Refill reagents phosphate 0,6 - 32,6 mg/l P-PO4
1MT354 Refill reagents phosphate 0,06 - 1,30 mg/l P-PO4
1MT340 Refill reagents potassium 2.00-15.0 mg/l K
1MT341 Refill reagents silica 0.20-10.0 / 10-300 mg/l SiO2
1MT342 Refill reagents silica 5-150 mg/l SiO2
1MT343 Refill reagents silica 0.05-10.0 mg/l SiO2
1MT344 Refill reagents sulfates 10-400 mg/l SO4
1MT041 Refill reagents sulfates 10-200 mg/l SO4
1MT345 Refill reagents sulphides 0.05-0.60 mg/l s
1MT356 Refill reagents zinc 0.05-4.00 mg/l Zn
1MT346 Refill reagents zinc 0.10-4.00 mg/l Zn
REFERENCE Analyses  tubes pour Photopod ou Spectrophotomètres
FTI535650 Test  tube Ammonium HR 0.5-50 mg/L N - 50 tubes
FTI535600 Test  tube Ammonium LR  0,02 - 5 mg/l N  -  50 tubes
FTI2420703 Test  tube Total Nitrogen TN 0,3 - 20 & 3 - 200 mg/l N  -  22 tubes
FTI2420720 Test  tube COD LR  0 - 150 mg/l  -  25 tubes
FTI2420710 Test  tube COD LR  0 - 150 mg/l  -  25 tubes (mercury free)
FTI2420721 Test  tube COD MR  0 - 1500 mg/l  -  25 tubes
FTI2420711 Test  tube COD MR 0 - 1500 mg/l - 25 tubes (mercury free)
FTI2420722 Test  tube COD HR  0 - 15000 mg/l  -  25 tubes
FTI2420702 Test  tube Nitrates  0,1 - 20 mg/l N  -  24 tubes
FTI2419019 Test  tube Total Phosphate  TP 0,05 - 3 mg/l P  -  24 tubes
FTI2419018 Test  tube Nitrites  0,01 - 1 & 0,1 - 5 mg/l N  -  24 tubes

Request for quotation:

  • Product inquiries: 091.579.4560
  • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
  • After sales services: 091.789.2997
  • Customer services: 0918.289.890
  • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
  •             info@hanhtrinhxanh.com.vn