Thông tin liên hệ

GREEN JOURNEY ENVIRONMENT COMPANY LIMITED

Add: no.46, street 52, ward 10, Dist 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

Add: no.203, 325 Trinh Quang nghi street, ward 7, Dist 8, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84) 28. 350 11 997  - Hotline: 0972.799.995
Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com - info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: www.hanhtrinhxanh.com.vn

Email request for quotation:

  • hanhtrinhxanhco@gmail.com
  • info@hanhtrinhxanh.com.vn