ĐÈN UV DIỆT KHUẨN KHÔNG KHÍ SITA - ITALY

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

ĐÈN UV DIỆT KHUẨN KHÔNG KHÍ SITA - ITALY

(tiết kiệm đến 20-40% chi phí vận hành so với sản phẩm cùng loại)

Xuất xứ: SITA UV - Italy

Tài liệu download brochue (vui lòng click link google drive dưới đây)

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức sản phẩm Đèn UV diệt khuẩn không khí SITA UV - Italy tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

S.I.T.A. existing on the market since 1982, has throughout the years become a leader company in the planning and construction of UV systems and filters in stainless steel. Our range of UV sterilizers is able to satisfy all the exigences of flow-rate (standard included between 5 l/m and 4.000 m3/h) and of construction.The most common applications for S.I.T.A. are the treatment of waters and wastewater, the disinfection in swimming pools, applications with sea water, hot water, water-culture, systems for alimentary and pharmaceutical use, waste water with closed chambers, reduction of ozone. Only in the last years S.I.T.A. has manufactured about 35.000 UV installations and 5.000 filters. / S.I.T.A. có mặt trên thị trường từ năm 1982, là công ty hàng đầu trong việc sản xuất hệ thống khử trùng UV. Dòng đèn tiệt trùng UV của chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về lưu lượng (tiêu chuẩn bao gồm từ 5 l/phút đến 4.000 m3/giờ). Các ứng dụng phổ biến nhất cho S.I.T.A. UV là xử lý nước và nước thải, khử trùng trong bể bơi, nuôi trồng thủy sản, nước nóng, hệ thống sử dụng thực phẩm và dược phẩm, khử ôzôn... Năm trước S.I.T.A. đã sản xuất khoảng 35.000 bộ UV và 5.000 bộ lọc.

Historically, ultraviolet (UV) light has been used to disinfect water, surfaces and the air. You may wonder if this technology works against airborne microbes or generally improves the air quality of your home. / Trong lịch sử, tia cực tím (UV) đã được sử dụng để khử trùng nước, bề mặt và không khí. Bạn có thể tự hỏi liệu công nghệ này có hoạt động chống lại các vi khuẩn trong không khí hay nói chung là cải thiện chất lượng không khí trong nhà bạn.

1. What are UV light air? / Đèn diệt khuẩn UV trong không khí là gì?

UV air are designed to use short-wave ultraviolet light (UV-C light) to inactivate airborne pathogens and microorganisms like mold, bacteria and viruses. / Đèn UV khử trùng không khí UV được thiết kế để sử dụng tia cực tím sóng ngắn (ánh sáng UV-C) để vô hiệu hóa các mầm bệnh và vi sinh vật trong không khí như nấm mốc, vi khuẩn và vi rút.

2. How do UV light air use UV-C light? / Làm thế nào để ánh sáng UV không khí sử dụng ánh sáng UV-C?

UV-C light is responsible for the main disinfectant activity of UV-C air systems. All that extra energy, much more than visible light, can actually change the molecules that absorb it, and DNA is particularly susceptible to these changes. Ultraviolet light bombards microorganisms around the UV lamp and damages the DNA they need to live. / Đèn UV-C chịu trách nhiệm cho hoạt động khử trùng chính của hệ thống không khí UV-C. Tất cả năng lượng bổ sung đó, nhiều hơn cả ánh sáng khả kiến, thực sự có thể thay đổi các phân tử hấp thụ nó, và DNA đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Tia cực tím bắn phá các vi sinh vật xung quanh đèn UV và làm hỏng DNA mà chúng cần để sống.

When people get sunburned after a day at the beach, they are suffering radiation burns from a type of UV light emitted by the sun—the redness is the inflammatory response of the skin when its DNA is directly damaged by UV radiation, which can potentially lead to skin cancer. / Khi mọi người bị cháy nắng sau một ngày ở bãi biển, họ đang bị bỏng bức xạ do một loại tia UV phát ra từ mặt trời — mẩn đỏ là phản ứng viêm của da khi DNA của nó bị tổn thương trực tiếp bởi bức xạ UV, có thể dẫn đến ung thư da.

Since bacteria are only one cell, they rely on their DNA to live. This is the principle behind UV light air. If a bacterial cell’s DNA is sufficiently damaged, it triggers a self-destruct mechanism, rendering it harmless. / Vì vi khuẩn chỉ là một tế bào nên chúng dựa vào DNA của chúng để sống. Đây là nguyên tắc đằng sau công nghệ khử trùng UV trong không khí. Nếu DNA của tế bào vi khuẩn bị hư hại đủ, nó sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy, khiến nó trở nên vô hại.

3. How effective are UV air? / Làm thế nào để đèn UV trong không khí hiệu quả?

The effectiveness of UV-C light in disinfecting the air depends on a number of factors, including: / Hiệu quả của tia UV-C trong việc khử trùng không khí phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

 • Whether the pollutants come into contact with the UV light / Các chất ô nhiễm có tiếp xúc với tia UV hay không
 • Whether the light is inhibited by the cooling effect of airflow / Liệu ánh sáng có bị cản trở bởi hiệu ứng làm mát của luồng không khí hay không
 • The material of the bulb emitting such UV light / Vật liệu của bóng đèn phát ra tia UV
 • The high dosage of UV light required / Liều lượng tia UV yêu cầu để khử trùng.
 • How long the pollutant is exposed to the light / Thời gian chất ô nhiễm tiếp xúc với ánh sáng tia UV đủ để khử trùng
 • UV air vs. microorganisms / Đèn UV cho không khí so với các loại vi sinh vật

If it is properly designed, the UV filtration process can potentially deactivate some bacteria and mold and offer a small reduction in viruses, but little reduction in bacterial and mold spores. Generally, bacterial and mold spores are resistant to UV radiation and require a high dosage of UV light. The EPA says that for actual destruction of mold and bacteria spores, you would need high levels of UV light and much longer exposure times. You may need much higher levels that what is offered in a residential unit, as well as prolonged exposure–much more than the few seconds when air passes through a device. / Nếu đèn UV được thiết kế đúng cách, quá trình lọc tia cực tím có thể khử hoạt tính của một số vi khuẩn và nấm mốc, đồng thời giảm thiểu vi rút nhưng giảm ít bào tử vi khuẩn và nấm mốc. Nói chung, các bào tử vi khuẩn và nấm mốc có khả năng chống lại bức xạ UV và yêu cầu liều lượng cao của tia UV. EPA nói rằng để tiêu diệt thực tế các bào tử nấm mốc và vi khuẩn, bạn sẽ cần lượng tia UV cao và thời gian tiếp xúc lâu hơn. Bạn có thể cần mức độ cao hơn nhiều so với những gì được cung cấp trong một khu dân cư, cũng như tiếp xúc kéo dài – nhiều hơn vài giây khi không khí đi qua một thiết bị.

4. Risk of Eye Irritation from UV-C Nguy cơ kích ứng mắt do UV-C

UVC is the most powerful ray. It is the most damaging to the skin and eyes. The very aspect (phototoxicity) that makes short-wavelength ultraviolet (UV) radiation an effective germicidal agent also is responsible for the unwanted side effects of erythema (reddening of the skin) and photokeratitis ("welder's flash" or "snow-blindness"). Overexposure to this short-wavelength UV radiation can produce these unwanted side effects from a very mild irritation of the skin and eyes to a rather painful case of photokeratitis. These effects are fortunately transient, as only superficial cells of the eye-the corneal epithelium-and the most superficial layer of the skin-the superficial epidermis-are significantly affected. Normal turnover of these cells soon erase the signs and symptoms of these effects. Radiant energy in the UV-C band has very shallow penetration depths which account for the very superficial nature of any injury to the skin and eyes from excessive exposure, minimum risk of delayed effects and at the same time the strong absorption by bioaerosols. Guidelines for human exposure to UV-C must be applied intelligently so as not to limit germicidal efficacy in upper-room ultraviolet germicidal irradiation. / Tia UVC là tia mạnh nhất. Nó gây hại cho da và mắt nhất. Chính khía cạnh (độc tính với ánh sáng) làm cho bức xạ tia cực tím (UV) bước sóng ngắn trở thành tác nhân diệt khuẩn hiệu quả cũng là nguyên nhân gây ra các tác dụng phụ không mong muốn của ban đỏ (đỏ da) và viêm giác mạc ("ánh sáng của thợ hàn" hoặc "mù tuyết") . Phơi nhiễm quá mức với bức xạ tia cực tím bước sóng ngắn này có thể tạo ra những tác dụng phụ không mong muốn từ kích ứng da và mắt rất nhẹ cho đến trường hợp viêm giác mạc khá đau đớn. Những tác động này may mắn là chỉ thoáng qua, vì chỉ các tế bào bề ngoài của mắt - biểu mô giác mạc - và lớp bề mặt nhất của da - biểu bì bề ngoài - bị ảnh hưởng đáng kể. Sự luân chuyển bình thường của các tế bào này sẽ sớm xóa bỏ các dấu hiệu và triệu chứng của những tác động này. Năng lượng bức xạ trong dải UV-C có độ sâu thâm nhập rất nông, giải thích cho bản chất rất bề ngoài của bất kỳ tổn thương nào đối với da và mắt do tiếp xúc quá nhiều, giảm thiểu nguy cơ tác động chậm và đồng thời khả năng hấp thụ mạnh bởi các chất sinh học. Các hướng dẫn về việc con người tiếp xúc với UV-C phải được áp dụng một cách thông minh để không làm hạn chế hiệu quả diệt khuẩn trong chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím ở phòng trên.

4. SITA AIR UV SOLUTIONS Giải pháp đèn UV trong không khí của SITA - Italy

Since 1982 SITA UV has engineered and manufactured ultraviolet water purification equipment, ultraviolet air sanitizing systems, uv surface disinfection systems, and germicidal uv lamps for residential, commercial and industrial Germicidal UV-C Applications. / Từ năm 1982, SITA UV đã thiết kế và sản xuất thiết bị lọc nước bằng tia cực tím, hệ thống khử trùng không khí bằng tia cực tím, hệ thống khử trùng bề mặt uv và đèn uv diệt khuẩn cho các ứng dụng UV-C diệt khuẩn dân dụng, thương mại và công nghiệp.

Germicidal ultraviolet lamps utilized in SITA UV products produce short wave radiation that is lethal to bacteria, virus and other microorganisms. The method is unique and rapid and does not utilize heat or chemicals. Ultraviolet technology is a well established method for its effectiveness, and because the process is free of by-products. / Đèn cực tím diệt khuẩn được sử dụng trong các sản phẩm SITA UV tạo ra bức xạ sóng ngắn có khả năng gây chết vi khuẩn, vi rút và các vi sinh vật khác. Phương pháp này là duy nhất và nhanh chóng và không sử dụng nhiệt hoặc hóa chất. Công nghệ tia cực tím là một phương pháp được thiết lập tốt về hiệu quả của nó, và vì quy trình này không có sản phẩm phụ.

Vui lòng liên hệ với Team Getech để lựa chọn sản phẩm đèn UV phù hợp

4.1. Sitair TOWER 5x80 / Đèn UV diệt khuẩn không khí trong phòng Sitair TOWER 5x80

Code

Model

TOWER580

Sitair TOWER 5x80

The Sitair TOWER 5x80 has been carefully conceived to provide germicidal ultraviolet disinfection to purify the room air and exposed surfaces of an unoccupied area by the means of 5 Germicidal Ultraviolet Lamps. These special lamps generate high levels of germicidal ultraviolet radiation lethal to infectious microorganisms such as bacteria, mold, and virus. / Sitair TOWER 5x80 đã được hình thành cẩn thận để cung cấp khả năng khử trùng bằng tia cực tím diệt khuẩn để làm sạch không khí trong phòng và các bề mặt tiếp xúc của khu vực trống trải bằng 5 Đèn cực tím Diệt khuẩn. Những loại đèn đặc biệt này tạo ra mức bức xạ cực tím diệt khuẩn cao gây chết các vi sinh vật lây nhiễm như vi khuẩn, nấm mốc và vi rút.

The ultraviolet disinfection dosage is a function of time and intensity to which the air and surrounding surfaces are exposed. Our UV Application Specialists would be happy to perform the necessary calculation to ensure the sanitizer we provide is appropriate for your particular application. / Liều lượng khử trùng bằng tia cực tím là một hàm của thời gian và cường độ tiếp xúc với không khí và các bề mặt xung quanh. Các Chuyên gia Ứng dụng UV của chúng tôi rất sẵn lòng thực hiện phép tính cần thiết để đảm bảo chất khử trùng chúng tôi cung cấp phù hợp với ứng dụng cụ thể của bạn.

Product Highlights / Điểm nổi bật của sản phẩm

 • Easy to use and to move. Completely made in stainless steel for a long life. / Dễ dàng sử dụng và di chuyển. Hoàn toàn được làm bằng thép không gỉ cho tuổi thọ cao.
 • Remote control and motion detector are standard features for personnel safety. / Điều khiển từ xa và máy dò chuyển động là những tính năng tiêu chuẩn cho sự an toàn của con người. (khi có người xuất hiện trong phòng bất ngờ, thì đèn UV không khí Sitair TOWER 5x80 tự động ngắt để bảo vệ con người tiếp xúc với tia UV)
 • Irradiates air and exposed surfaces with ultraviolet rays. Useful when an additional disinfection may be required. / Chiếu xạ không khí và các bề mặt tiếp xúc với tia cực tím. Hữu ích khi có thể cần phải khử trùng thêm.
 • For use in unoccupied areas. Continuous disinfection without special attention / Để sử dụng ở những khu vực vắng người, Khử trùng liên tục mà không cần chú ý đặc biệt
 • UVC lamps, with high germicidal power, are positioned to have excellent disinfection at 360 °. In addition, the lamps can also be oriented in different positions (0-180 °) in order to be effective wherever disinfection is required / Đèn UV không khí SITAIR TOWER 5x80với công suất diệt khuẩn cao, được định vị để khử trùng tuyệt vời ở 360 ° tất cả các góc trong phòng. Ngoài ra, đèn cũng có thể được định hướng ở các vị trí khác nhau (0-180 °) để có hiệu quả ở bất cứ nơi nào cần khử trùng
 • Strong wheels for transport / Bánh xe chắc chắn để vận chuyển
 • Up to 50 m2 disinfection surface / Bề mặt khử trùng lên đến 50 m2
 • Rooms as large as 400m2 can be treated in 15 minutes / Rooms as large as 400m2 can be treated in 15 minutes.
 • Disinfection time settable / Có thể cài đặt thời gian khử trùng
 • Schuko Plug – 10 meter cable / Schuko Plug - cáp 10 mét
 • Sonar buzzer / Bộ rung sonar
 • The Best Warranty in the Industry! / Bảo hành tốt nhất

4.2. Sitair MC / Đèn UV diệt khuẩn không khí trong phòng có người Sitair MC

Utilize Sitair MC® Room Air Sanitizers to protect personnel, clients, and patients from infection due to airborne microbes — particularly in crowded or poorly ventilated areas, and in situations where the risk of cross infection is high. / Sử dụng Máy làm sạch không khí trong phòng Sitair MC® để bảo vệ nhân viên, khách hàng và bệnh nhân khỏi bị nhiễm trùng do vi khuẩn trong không khí - đặc biệt là ở những khu vực đông đúc hoặc thông gió kém và trong những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm chéo cao.

Sitair MC® Room Air Sanitizers are germicidal ultraviolet fixtures that effectively destroy airborne microbes including bacteria, mold and virus in enclosed occupied spaces and are available in a number of different configurations to adapt to any setting. / Sitair MC® Room Air Sanitizers là thiết bị tia cực tím diệt khuẩn tiêu diệt hiệu quả các vi sinh vật trong không khí bao gồm vi khuẩn, nấm mốc và vi rút trong không gian kín và có sẵn ở một số cấu hình khác nhau để thích ứng với mọi cài đặt.

Sitair MC® Room Air Sanitizers utilize germicidal lamps which are completely enclosed within a stainless steel and are safe for use in most applications. / Sitair MC® Room Air Sanitizers sử dụng đèn diệt khuẩn được bao bọc hoàn toàn bằng thép không gỉ và an toàn để sử dụng trong hầu hết các ứng dụng.

The fields of application of this series are several. One can consider the installation of a SITAIR MC where the presence of aseptic areas and surroundings is requested. In particular disinfection systems can be installed in the following places: waiting rooms, operating rooms, hospital rooms, conditioning systems, food industries, pharmaceutical industires, laboratories, breeding farms. / Các lĩnh vực ứng dụng của loạt bài này là một số. Người ta có thể xem xét việc lắp đặt một MC SITAIR nơi yêu cầu sự hiện diện của các khu vực vô trùng và môi trường xung quanh. Đặc biệt hệ thống khử trùng có thể được lắp đặt ở những nơi sau: phòng chờ, phòng mổ, phòng bệnh, hệ thống điều hòa, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm, phòng thí nghiệm, trại chăn nuôi.

It’s the series characterized by equipments planned to work autonomously, or to be installed into existing air pipes; in the first case the air flow to be treated is forced by a fan, while in the second one the system is destined to the insertion in a pipe and it does not need a motor for its own. / Đó là dòng sản phẩm có đặc điểm là các thiết bị được lên kế hoạch hoạt động độc lập hoặc được lắp đặt vào các đường ống dẫn khí hiện có; trong trường hợp đầu tiên, luồng không khí được xử lý là do quạt cưỡng bức, trong khi ở trường hợp thứ hai, hệ thống được đặt trong một đường ống và nó không cần động cơ riêng.

Product HighlightsĐiểm nổi bật của sản phẩm:

 • AIR FLOW RATES : from 40 to 450 m3/h /LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ XỬ LÝ: từ 40 đến 450 m3 / h
 • POWER: from 40 to 210 W
 • UV-C DOSE: 400 J/m2 (dose sized at max flow and humidity 60%) / UV-C DOSE: 400 J / m2 (liều lượng ở lưu lượng tối đa và độ ẩm 60%)
 • MATERIALE : satinated stainless steel AISI 304 / VẬT LIỆU: thép không gỉ AISI 304
 • Destroys harmful bacteria, mold and virus in the air / Tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và vi rút có hại trong không khí
 • For use in occupied areas / Để sử dụng trong các khu vực kín, có người làm việc
 • Continuous disinfection without special attention / Khử trùng liên tục mà không cần chú ý đặc biệt
 • Interior surface is polished, maximizing ultraviolet intensity / Bề mặt đèn UV được đánh bóng, giảm cường độ tia cực tím tối thiểu do bề mặt
 • Low maintenance / Mức độ bảo trì thấp
 • The Best Warranty in the Industry! / Bảo hành tốt nhất trong ngành!

4.2.1. MCmini SITAIR Series / Bộ UV khử trùng treo tường (có tích hợp quạt và lọc không khí)

MCmini20 and 40 are the most compact air sterilizers in the SITA range. Made of stainless steel 304 with a nice box that fits perfectly in any room. / MCmini20 và 40 là máy tiệt trùng không khí nhỏ gọn nhất trong dòng sản phẩm SITA. Được làm bằng thép không gỉ 304 với một hộp đẹp phù hợp hoàn hảo trong bất kỳ phòng nào.

With MCmini we can treat air 24 h/day also with people’s presence in the room. This ensures a good disinfection maintaining under control microbiological levels. Conveyed in the UV unit the air comes into contact with a powerful UVC lamp that is able to change the DNA of microorganism, such as bacteria and viruses. / Với MCmini, chúng tôi có thể xử lý không khí 24 giờ / ngày với sự hiện diện của mọi người trong phòng. Điều này đảm bảo việc khử trùng tốt duy trì ở mức vi sinh vật được kiểm soát. Được truyền tải trong bộ phận UV, không khí tiếp xúc với đèn UVC mạnh có thể thay đổi DNA của vi sinh vật, chẳng hạn như vi khuẩn và vi rút.

A silent fan inbuilt in the box guarantees a good acoustic comfort. The maintenance of the MCmini20-40 is also very simple: UVC lamp and filter must be replaced once a year. Ideal up to 40 - 80 m3 room volume. / Một quạt im lặng được tích hợp trong hộp đảm bảo một sự thoải mái âm thanh tốt. Việc bảo dưỡng MCmini20-40 cũng rất đơn giản: đèn và bộ lọc UVC phải được thay thế mỗi năm một lần. Thể tích phòng lý tưởng lên đến 40 - 80 m3.

Lựa chọn model đặt hàng: 

Code

Model

20MC

MCMini 20

40MC

MCMini 40

4.2.2. MC SITAIR Series / Bộ UV khử trùng treo trần (có tích hợp quạt và lọc không khí, có thể gắn trên đường ống)

These units are for bigger volumes and planned to work as a stand alone. The air flow to be treated is forced by a fan and obliged to pass around the UVC lamps. / Các đèn khử trùng không khí Sitair MC này dành cho lưu lượng lớn hơn và được lên kế hoạch hoạt động độc lập. Luồng không khí được xử lý được ép bởi một quạt và bắt buộc phải đi qua các đèn UVC.

The fields of application of this series of system are: waiting rooms, cinemas, operating rooms, hospital rooms, offices, school rooms, conditioning systems, private houses, food industries, pharmaceutical industries, laboratories, breeding farms. / Các lĩnh vực ứng dụng của hệ thống khử trùng UV Sitair MC là: phòng chờ, rạp chiếu phim, phòng mổ, phòng bệnh, văn phòng, phòng học, hệ thống điều hòa, nhà riêng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm, phòng thí nghiệm, trang trại chăn nuôi.

It’s the series characterized by equipments planned to work autonomously, or to be installed into existing air pipes; in the first case the air flow to be treated is forced by a fan, while in the second one the system is destined to the insertion in a pipe and it does not need a motor for its own. / Đó là dòng sản phẩm có đặc điểm là các thiết bị được lên kế hoạch hoạt động độc lập hoặc được lắp đặt vào các đường ống dẫn khí hiện có; trong trường hợp đầu tiên, luồng không khí được xử lý là do quạt cưỡng bức, trong khi ở trường hợp thứ hai, hệ thống được đặt trong một đường ống và nó không cần động cơ riêng.

 

Lựa chọn model đặt hàng: 

Code

Model

280MC

Sitair 250 MC

350MC

Sitair 350 MC

450MC

Sitair 450 MC

5. Sitair MQS mini / Đèn UV khử trùng không khí trong phòng, Xe cứu thương, kho... có dòng nhỏ cho nhân viên cầm tay khử trùng bề mặt

SITAIR MQSmini series is characterized by easy and small size units. This technology consists of a UV light stick lamp to be placed inside civil and industrial rooms. / Dòng SITAIR MQSmini được đặc trưng bởi các đơn vị kích thước nhỏ và dễ dàng. Công nghệ này bao gồm một đèn chiếu tia UV để đặt bên trong các phòng dân dụng và công nghiệp.
UV light clears and disinfects surfaces and indoor air from bacteria, virus and molds. Đèn UV khử trùng không khí quét sạch và khử trùng các bề mặt và không khí trong nhà khỏi vi khuẩn, vi rút và nấm mốc.

UV light radiates a special frequency of ultraviolet light that penetrates cell walls of biological contaminants, damaging their physiological structure. Tia UV phát ra một tần số tia cực tím đặc biệt xuyên qua thành tế bào của các chất gây ô nhiễm sinh học, làm hỏng cấu trúc sinh lý của chúng.

The high factor of penetration of the UV light allows to treat important volumes of air and at the same time to reduce greatly microbial concentration levels. Hệ số thâm nhập cao của tia UV cho phép xử lý các khối lượng không khí quan trọng và đồng thời làm giảm đáng kể nồng độ vi sinh vật.

There are a lot of applications for this series. You can consider the installation of one or more of these systems wherever there is a need for aseptic areas and surroundings. / Có rất nhiều ứng dụng cho loạt bài này. Bạn có thể cân nhắc việc lắp đặt một hoặc nhiều hệ thống này ở bất cứ nơi nào có nhu cầu về khu vực vô trùng và môi trường xung quanh.

These disinfection systems can be installed in the following places: Các hệ thống khử trùng này có thể được lắp đặt ở những nơi sau:

 • Waiting rooms
 • Cinemas
 • Operating rooms
 • Hospitals
 • Offices
 • Schools
 • Ambulances
 • Private houses
 • Food industries
 • Pharmaceutical industries
 • Laboratories
 • Breeding farms
 • Industrial plants

These systems are intended for air and environments disinfection without the presence of personnel. / Các hệ thống này nhằm khử trùng không khí và môi trường mà không cần sự hiện diện của nhân viên.
In case of operators presence SITA can offer an external motion detector in order to stop the lamp when employees enter the room. / Trong trường hợp có sự hiện diện của người vận hành, SITA có thể cung cấp một máy dò chuyển động bên ngoài để dừng đèn khi nhân viên vào phòng.

The smaller unit MQSm 107 or 403 can be used to disinfect items that You usually touch and it’s good for masks disinfection. / Đơn vị nhỏ hơn MQSm 107 hoặc 403 có thể được sử dụng để khử trùng các vật dụng mà Bạn thường chạm vào và nó rất tốt cho việc khử trùng khẩu trang.
This procedure can be done by production workers for their working desks, tools or packaging of incoming new goods. / Quy trình này có thể được thực hiện bởi công nhân sản xuất đối với bàn làm việc, dụng cụ hoặc đóng gói hàng hóa mới nhập vào.

Lựa chọn model đặt hàng: 

Code

Model

MQSM107

MQSMini 107 AL

MQSM107AL2

MQSMini 107 AL2

MQSM403

MQSMini 403

MQSM403AL2

MQSMini 403 AL2

MQSM405

MQSMini 405

MQSM405AL2

MQSMini 405 AL2

MQSM412

MQSMini 412

MQSM412AL2

MQSMini 412AL2

6. Sitair MQS / Đèn UV khử trùng không khí trong phòng, kho... 
It’s the series characterized by ceiling bowls in anodized aluminium, swinging, with a high reflecting power; for this specific application S.I.T.A. can use “shatterproof” UV lamps whose special coating ensures the absence of dispersion of fragments in the case of an accidental breakage of the quartz of the lamps themselves. / Đó là dòng sản phẩm có đặc điểm là là lắp đặt âm trần bằng nhôm anốt hóa, xoay tròn, có công suất phản xạ cao; cho ứng dụng cụ thể này S.I.T.A. có thể sử dụng đèn UV "chống vỡ" có lớp phủ đặc biệt đảm bảo không có sự phân tán của các mảnh vỡ trong trường hợp thạch anh của đèn bị vỡ ngẫu nhiên.

The direct irradiation allows to disinfect and keep sterilized the exposed surfaces, both of a storage-room and objects and food that must keep sterilized. Disinfecting the food with UV irradiation allows to increase considerably its shelf-life, that is to say that time period which corresponds, in particular circumstances, to a tolerable decreasing of quality of a packed product, so we can treat dried fruits, pre-cooked bread, fresh pasta, charcuterie, cold cuts, grated cheese, sweets and so on. / Việc chiếu xạ trực tiếp cho phép khử trùng và giữ tiệt trùng các bề mặt tiếp xúc, cả kho bảo quản và các đồ vật, thực phẩm phải được tiệt trùng. Khử trùng thực phẩm bằng chiếu xạ tia cực tím cho phép tăng đáng kể thời hạn sử dụng của nó, nghĩa là khoảng thời gian tương ứng, trong các trường hợp cụ thể, với sự giảm sút chất lượng có thể chấp nhận được của sản phẩm đóng gói, vì vậy chúng ta có thể xử lý trái cây khô, nấu chín trước bánh mì, mì ống tươi, thịt nướng, thịt nguội, pho mát bào, đồ ngọt, v.v.

 • IRRADIATION (1m): from 1400 to 5600 mW/m2
 • MATERIAL: Satinated Stainless steel 304
 • POWER: 40 and 80W
 • Destroys harmful bacteria, mold and virus in the air / Tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và vi rút có hại trong không khí
 • Continuous disinfection without special attention / Khử trùng liên tục mà không cần chú ý đặc biệt
 • Interior surface is polished, maximizing ultraviolet intensity / Bề mặt đèn UV được đánh bóng, giảm cường độ tia cực tím tối thiểu do bề mặt
 • Low maintenance / Mức độ bảo trì thấp
 • The Best Warranty in the Industry! / Bảo hành tốt nhất trong ngành!

Lựa chọn model đặt hàng: 

Code

Model

1-40MQS

Sitair MQS 1/40

1-80MQS

Sitair MQS 1/80

2-80MQS

Sitair MQS 2/80

7. SITAIR AIR UV AND AIRQ UV / Đèn UV khử trùng không khí trong ống dẫn khí HVAC 

This series is characterized by easy equipments. This technology consists of a UV light stick lamp to be placed inside a civil and industrial intake air duct. UV light disinfects the air flow from bacteria, virus and molds. / Dòng đèn UV kgử trùng không khí SITAIR AIR UV và AIRQ UV được đặc trưng bởi thiết kế đơn giàn. Công nghệ này bao gồm một bóng đèn chiếu tia UV được đặt bên trong ống gió cấp dân dụng và công nghiệp. Đèn UV khử trùng luồng không khí khỏi vi khuẩn, vi rút và nấm mốc.

Number and model of lamp is sized based on the air speed and on the duct section. The electrical panels are selected based on the number of lamps to be managed. / Số lượng và kiểu đèn có kích thước dựa trên tốc độ không khí và trên phần ống dẫn. Các bảng điện được lựa chọn dựa trên số lượng đèn được quản lý.

The UV AIR series is used when the air speed is less than 4 m3/h while the AIRQ UV series models are built for higher speeds. The protective quartz and stainless-steel structure allow the use up to a speed of 10 m/s. / Dòng UV AIR được sử dụng khi tốc độ không khí nhỏ hơn 4 m3 / h trong khi dòng UV AIRQ được chế tạo cho tốc độ cao hơn. Cấu trúc thạch anh bảo vệ và thép không gỉ cho phép sử dụng với tốc độ 10 m / s.

MULTILAMP CONTROL PANEL / BẢNG ĐIỀU KHIỂN MULTILAMP

When the air duct requires a multilamp UV barrier the unit is provided with single elettrical panel. / Khi ống dẫn khí yêu cầu một tấm chắn tia cực tím nhiều đèn, thiết bị được cung cấp một bảng điều khiển điện tử duy nhất.

The control panel is settable and provided with remote control signals. It can be in painted steel, stainless steel or reinforced polyester. / Bảng điều khiển có thể cài đặt và cung cấp tín hiệu điều khiển từ xa. Nó có thể bằng thép sơn, thép không gỉ hoặc polyester gia cường.

Lựa chọn model đặt hàng: 

Code

Model                                   

1-12 AIR

UV 107 AIR

1-16 AIR

UV 403 AIR

1-30 AIR

UV 405 AIR

1-40 AIR

UV 412 AIR

1-80 AIR

UV 80 AIR

2-30 AIR

2 X UV 405 AIR LCD

2-40 AIR

2 X UV 412 AIR LCD

2-80 AIR

2 X UV 80 AIR LCD

3-30 AIR

3 X UV 405 AIR LCD

3-40 AIR

3 X UV 412 AIR LCD

3-80 AIR

3 X UV 80 AIR LCD

4-30 AIR

4 X UV 405 AIR LCD

4-40 AIR

4 X UV 412 AIR LCD

4-80 AIR

4 X UV 80 AIR LCD

5-30 AIR

5 X UV 405 AIR LCD

5-40 AIR

5 X UV 412 AIR LCD

5-80 AIR

5 X UV 80 AIR LCD

Code

Model                                   

AIRQ403

UV 403 AIRQ

AIRQ403AL2

UV 403 AIRQ AL2

AIRQ405

UV 405 AIRQ

AIRQ405AL2

UV 405 AIRQ AL2

AIRQ405C

UV 405C AIRQ

AIRQ405CAl2

UV 405C AIRQ Al2

AIRQ500

UV 500 AIRQ

AIRQ500AL2

UV 500 AIRQ AL2

AIRQ80

UV 80 AIRQ

AIRQ80AL2

UV 80 AIRQ AL2

AIRQ200

UV 200 AIRQ LCD

AIRQ2X405

2 X UV AIRQ 405 LCD

AIRQ2X405C

2 X UV AIRQ 405C LCD

AIRQ2X500

2 X UV AIRQ 500 LCD

AIRQ2X80

2 X UV AIRQ 80 LCD

AIRQ2x200

2 X UV AIRQ 200 LCD

AIRQ3X405

3 X UV AIRQ 405 LCD

AIRQ3X405C

3 X UV AIRQ 405C LCD

AIRQ3X500

3 X UV AIRQ 500 LCD

AIRQ3X80

3 X UV AIRQ 80 LCD

AIRQ3x200

3 X UV AIRQ 200 LCD

AIRQ4X405

4 X UV AIRQ 405 LCD

AIRQ4X405C

4 X UV AIRQ 405C LCD

AIRQ4X500

4 X UV AIRQ 500 LCD

AIRQ4X80

4 X UV AIRQ 80 LCD

AIRQ4x200

4 X UV AIRQ 200 LCD

AIRQ5X405

5 X UV AIRQ 405 LCD

AIRQ5X405C

5 X UV AIRQ 405C LCD

AIRQ5X500

5 X UV AIRQ 500 LCD

AIRQ5X80

5 X UV AIRQ 80 LCD

AIRQ5x200

5 X UV AIRQ 200 LCD

8. SITA UV BOX Series / Đèn UV khử trùng không khí băng tải ngành thực phẩm

UV BOX series is designed for the efficient disinfection of roller conveyors. It consists of a simple stainless steel box containing UVC lamps. It can be installed on top or on bottom of the rollers and UV BOX is adaptable to any type of roller conveyor plant. / Dòng UV BOX được thiết kế để khử trùng hiệu quả băng tải con lăn. Nó bao gồm một hộp thép không gỉ đơn giản chứa đèn UVC. Nó có thể được lắp đặt bên trên  hoặc dưới cùng của các con lăn và Đèn khử trùng UV Box có thể thích ứng với bất kỳ loại nhà máy băng tải con lăn nào.

Lựa chọn model đặt hàng: 

Code

Model

BOX230

Sitair UVBOX 230

BOX230TOP

Sitair UVBOX 230 TOP

BOX240

Sitair UVBOX 240

BOX240TOP

Sitair UVBOX 240 TOP

BOX280

Sitair UVBOX 280

BOX280TOP

Sitair UVBOX 280 TOP

BOX430

Sitair UVBOX 430

BOX430TOP

Sitair UVBOX 430 TOP

BOX440

Sitair UVBOX 440

BOX440TOP

Sitair UVBOX 440 TOP

BOX480

Sitair UVBOX 480

BOX480TOP

Sitair UVBOX 480 TOP

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn