THIẾT BỊ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU EUREKA - USA

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

THIẾT BỊ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU EUREKA - USA

EUREKA Water Probe: Multi-parameter measurement

Nhà sản xuất:  EUREKA - USA 

Model: EasyProbe, Trimeter, Manta 20, Manta 25, Manta 30, Manta 35, Manta 40

Download links: Brochure thiết bị đa đa chỉ tiêu Eureka _ Manta

Download links: Brochure thiết bị đa đa chỉ tiêu Eureka _ Trimeter

Download links: Brochure thiết bị đa đa chỉ tiêu Eureka _ EasyProbe

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức Thiết bị quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu EUREKA-USA tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Eureka Water Probes, formed in 2002, is a global leader in the design and manufacture of multiparameter water quality sondes.  Eureka offers the largest selection of sensor technologies for multiprobes in the industry.  In addition to the latest technology for measuring common parameters in the field, such as temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, turbidity, and depth, Eureka offers specialty sensors like PAR, Total Dissolved Gas, as well as a long list of fluorometers – for example those used for early detection of harmful algal blooms, or for dye trace studies. / Eureka Water Probes, được thành lập vào năm 2002, là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và sản xuất đầu dò chất lượng nước đa thông số. Eureka cung cấp nhiều lựa chọn công nghệ cảm biến nhất cho nhiều đầu dò trong ngành. Ngoài công nghệ mới nhất để đo các thông số phổ biến tại hiện trường, chẳng hạn như nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, oxy hòa tan, độ đục và độ sâu, Eureka còn cung cấp các cảm biến đặc biệt như PAR, Tổng lượng khí hòa tan, cũng như một danh sách dài các máy đo huỳnh quang – ví dụ như những thứ được sử dụng để phát hiện sớm sự nở hoa của tảo có hại hoặc để nghiên cứu dấu vết thuốc nhuộm.

Manta+40 Multiparameter Sondes the best-in-class platform for the highest quality data. Manta Probe’s dynamic range of smart sensors provides comprehensive multiparameter water quality data while ensures proper calibrations and top sensor performance. You can be confident in your extended deployments thanks to Manta’s tough materials and unmatched anti-fouling technology. / Hệ thống quan trắc, giám sát đa chỉ tiêu chất lượng nước MANTA+40 của EUREKA (Mỹ) là sự lựa chọn tuyệt vời giúp cho việc giám sát chất lượng nước hiện nay được triển khai hiệu quả nhất nhờ vào hệ thống tích hợp tiên tiến, trong đó các sensor đo được tích hợp vào cùng một bộ thu xử lý dữ liệu đa thông số (WQData LIVE web), nhờ đó mà người dùng có thể thu được một lúc nhiều chỉ tiêu chất lượng nước tại một điểm như tại trạm quan trắc nước mặt, đồng thời cũng dễ dàng trang bị tính năng làm sạch tự động cho tất cả các sensor đo, từ đó giảm thiểu mảng bám sinh học,… giúp gia tăng thời gian quan trắc liên tục, giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng. Hoạt động của từng sensor là hoàn toàn độc lập, việc hư hỏng (nếu có xảy ra) của sensor này không làm ảnh hưởng đến hoạt động và việc thu số liệu của các sensor khác

1. Multiprobe Overview / Tổng quan về thiết bị quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu

Trimeter and Manta Probes are multiparameter sondes for monitoring water quality in fresh, brackish and marine waters.  All sondes may be used for discrete sampling, profiling, as self-powered loggers, or connected to telemetry stations for continuous real-time monitoring, with water quality data accessible via cloud-based software.  Our sondes communicate RS-232, SDI-12 or Modbus, for flexibility in connecting to a variety of different data loggers and PLC’s.  Eureka offers the largest selection of water quality sensor technologies in the industry.  So in addition to standard configurations, each probe may be customized for your specific application.  Pick sensors of your choice to fully populate larger probes, or add a battery pack to convert a probe to a logging device.  All Trimeter and Manta probes feature anti-corrosive housings and sensors, robust marine bulkhead connectors, and anti-fouling options.  LED status indicators on each sonde provide important diagnostic information. Each probe includes an industry-leading 3 year warranty.  Operate your Trimeter and Manta probes with a variety of display options, via a direct or Bluetooth connection.  Intuitive control software, available for Windows, iOS and Android is included at no additional cost with every probe. / Trimeter và Manta Probes là các đầu dò đa thông số để theo dõi chất lượng nước ở nước ngọt, nước lợ và nước biển. Tất cả các đầu dò có thể được sử dụng để lấy mẫu riêng biệt, lập hồ sơ, dưới dạng máy ghi tự cung cấp năng lượng hoặc được kết nối với các trạm đo từ xa để theo dõi liên tục theo thời gian thực, với dữ liệu chất lượng nước có thể truy cập được thông qua phần mềm dựa trên đám mây. Đầu dò của chúng tôi giao tiếp RS-232, SDI-12 hoặc Modbus, để kết nối linh hoạt với nhiều bộ ghi dữ liệu và PLC khác nhau. Eureka cung cấp nhiều lựa chọn công nghệ cảm biến chất lượng nước nhất trong ngành. Vì vậy, ngoài các cấu hình tiêu chuẩn, mỗi đầu dò có thể được tùy chỉnh cho ứng dụng cụ thể của bạn. Chọn các cảm biến mà bạn chọn để điền đầy đủ các đầu dò lớn hơn hoặc thêm một bộ pin để chuyển đổi đầu dò thành thiết bị ghi nhật ký. Tất cả các đầu dò Trimeter và Manta đều có vỏ và cảm biến chống ăn mòn, đầu nối vách ngăn hàng hải chắc chắn và các tùy chọn chống bẩn. Chỉ báo trạng thái LED trên mỗi đầu dò cung cấp thông tin chẩn đoán quan trọng. Mỗi đầu dò bao gồm bảo hành 3 năm hàng đầu trong ngành. Vận hành đầu dò Trimeter và Manta của bạn với nhiều tùy chọn hiển thị khác nhau, thông qua kết nối trực tiếp hoặc Bluetooth. Phần mềm điều khiển trực quan, có sẵn cho Windows, iOS và Android được bao gồm miễn phí cho mọi đầu dò.

EUREKA water quality sondes are suitable for use in any natural water from -5°C to 50°C. It can be used as an unattended logger, used for spot testing and profiling with use of the Amphibian display unit / PDA or installed with wireless telemetry systems. / Đầu dò chất lượng nước EUREKA phù hợp để sử dụng trong mọi loại nước tự nhiên từ -5°C đến 50°C. Nó có thể được sử dụng như một thiết bị ghi nhật ký không giám sát, được sử dụng để kiểm tra tại chỗ và lập hồ sơ bằng cách sử dụng thiết bị hiển thị Lưỡng cư (chống nước) hoặc được cài đặt với các hệ thống đo từ xa không dây.

Ideal applications for our water quality sonde include groundwater interaction, saltwater intrusion, surface water, reservoir and lake monitoring, estuary monitoring, watershed and source water protection, beach monitoring, storm water runoff, NPS monitoring, NPDES discharge, wastewater influent, effluent, vertical profiling, process water and aquaculture. / Các ứng dụng lý tưởng cho đầu dò chất lượng nước của chúng tôi bao gồm tương tác nước ngầm, xâm nhập mặn, giám sát nước mặt, hồ chứa và hồ, giám sát cửa sông, bảo vệ nguồn nước và lưu vực sông, giám sát bãi biển, nước mưa chảy tràn, giám sát NPS, xả NPDES, nước thải đầu vào, nước thải, dọc định hình, xử lý nước và nuôi trồng thủy sản.

Different sizes of sonde are available depending on which sensors the user intends on installing. The Manta + sizes (outside diameter)available are 1.95 inches, 2.45 inches, 2.95 inches, 3.5 inches and 4 inches. All sizes are 19 inches in length including the weighted sensor guard and cable locking sleeve. / Các kích cỡ khác nhau của đầu dò có sẵn tùy thuộc vào loại cảm biến mà người dùng dự định cài đặt. Các kích thước Manta + (đường kính ngoài) có sẵn là 1,95 inch, 2,45 inch, 2,95 inch, 3,5 inch và 4 inch. Tất cả các kích thước đều có chiều dài 19 inch, bao gồm cả bộ phận bảo vệ cảm biến có trọng lượng và ống bọc khóa cáp.

2. Available parameters: / Các thông số có sẵn:

Basic Sensors

 • Temperature
 • Conductivity
 • Salinity
 • TDS
 • Optical DO
 • Turbidity
 • pH
 • ORP
 • Depth
 • Stage (vented depth)
 • Level
 • Barometric pressure

Fluorometers

 • Chlorophyll
 • Blue-green algae (freshwater)
 • Blue-green algae (saltwater)
 • Rhodamine
 • Fluorescein
 • CDOM/fDOM
 • Tryptophan (BOD)
 • Crude oil
 • Refined fuels
 • Optical brighteners

ISEs and Exotic Sensors

 • Ammonium/ammonia
 • Nitrate
 • Chloride
 • Sodium
 • Bromide
 • Calcium
 • Total dissolved gas (TDG)
 • PAR

2.1. Optical Dissolved Oxygen Sensor / Cảm biến oxy hòa tan quang học
The optical dissolved oxygen sensor has no replaceable membranes or caps and requires no circulator. It provides exceptional accuracy and uses luminescent dissolved oxygen technology. It is insensitive to hydrogen sulfide (H2S) compared to polargraphic DO sensors and is not damaged by sunlight. / Cảm biến oxy hòa tan quang học không cần thay thế màng định kỳ và không yêu cầu bộ tuần hoàn. Nó cung cấp độ chính xác vượt trội và sử dụng công nghệ oxy hòa tan phát quang. Nó không nhạy cảm với hydro sunfua (H2S) so với cảm biến DO phân cực và không bị hư hại bởi ánh sáng mặt trời.

2.2. Turbidity Sensor / cảm biến độ đục
The turbidity sensor is highly accurate up to 3000NTU's. It has a self cleaning wiper that is user programable up to 5 wipes to remove biological growth or debris. / Cảm biến độ đục có độ chính xác cao lên đến 3000NTU. Nó có một cần gạt nước tự làm sạch mà người dùng có thể lập trình tối đa 5 lần lau để loại bỏ sự phát triển sinh học hoặc mảnh vụn.

2.3. Chlorophyll a Sensor / Cảm biến Chlorophyll 
The Chlorophyllsensor accurately measures in 3 ranges from 0.03 to 500 ug/L. It has ambient light and turbidity rejection circuitry and fast response time and compact design. An adjustable secondary standard is available for calibration and quick check. / Cảm biến Chlorophyll đo chính xác trong 3 dải từ 0,03 đến 500 ug/L. Nó có mạch loại bỏ độ đục và ánh sáng xung quanh, thời gian đáp ứng nhanh và thiết kế nhỏ gọn. Một tiêu chuẩn phụ có thể điều chỉnh có sẵn để hiệu chuẩn và kiểm tra nhanh.

2.4. Blue-Green Algae Sensor / Cảm biến tảo xanh lục
The Blue-Green Algae sensor accurately measures in 3 ranges from 0 - 2,000,000 cells/mL Cyanobacteria (phycocyanin or phycoerythrin). It identifies potential algae blooms and provides substantial cost savings by eliminating cell counting. / Cảm biến Blue-Green Algae đo chính xác trong 3 phạm vi từ 0 - 2.000.000 tế bào/mL Vi khuẩn lam (phycocyanin hoặc phycoerythrin). Nó xác định khả năng tảo nở hoa và giúp tiết kiệm chi phí đáng kể bằng cách loại bỏ việc đếm tế bào.

2.5. Rhodamine WT Sensor / Rhodamine WT Sensor
The Rhodamine WT Sensor measures accurately in 3 ranges from 0.04 to 1000 ppb. It is available with a secondary standard for quick and accurate calibration. Accurate readings and a fast response time are ensured with its ambient light rejection and fast response time. Small sample size volume design and high quality optics provide turbidity rejection. / Cảm biến Rhodamine WT đo chính xác trong 3 phạm vi từ 0,04 đến 1000 ppb. Nó có sẵn với một tiêu chuẩn phụ để hiệu chuẩn nhanh chóng và chính xác. Kết quả đọc chính xác và thời gian phản hồi nhanh được đảm bảo với khả năng loại bỏ ánh sáng xung quanh và thời gian phản hồi nhanh. Thiết kế thể tích cỡ mẫu nhỏ và quang học chất lượng cao giúp loại bỏ độ đục.

2.6. Depth / Độ sâu
Depth sensors are available in 5 ranges from 0 - 200 meters in absolute or vented. It has automatic temperature and salinity compensation. / Cảm biến độ sâu có sẵn trong 5 phạm vi từ 0 - 200 mét  Nó có bù nhiệt độ và độ mặn tự động.

2.7. Temperature Sensor / Cảm biến nhiệt độ
The temperature sensor is a 30k ohm thermistor and has a 316 Stainless Steel housing. The temperature sensor is used to provide compensation for Specific Conductance, Dissolved Oxygen, pH, and Ion Selective Electrodes. / Cảm biến nhiệt độ là một nhiệt điện trở 30k ohm và có vỏ bằng thép không gỉ 316. Cảm biến nhiệt độ được sử dụng để bù cho Độ dẫn riêng, Oxy hòa tan, pH và Điện cực chọn lọc ion.

2.8. pH Sensor / Cảm biến pH
The pH sensor is easily maintained. It has a rebuildable reference with PTFE/FEP Junction so there is no sensor to replace. / Cảm biến pH được bảo trì dễ dàng. Nó có một tham chiếu có thể xây dựng lại với PTFE/FEP Junction nên không có cảm biến để thay thế.

2.9. Conductivity Sensor / Cảm biến độ dẫn điện
A very accurate sensor for measuring conductivity, specific conductance, salinity and TDS. It requires virtually no maintenance and is accurate up to 100,000 uS/cm. It automatically compensates temperature. / Một cảm biến rất chính xác để đo độ dẫn điện, độ dẫn điện riêng, độ mặn và TDS. Nó hầu như không cần bảo trì và có độ chính xác lên tới 100.000 uS/cm. Nó tự động bù nhiệt độ.

2.10. Dissolved Oxygen Sensor / Cảm biến oxy hòa tan
The Dissolved Oxygen Sensor (Polargraphic) has been the standard in the industry for 30 years. Its circulator provides a fast response time in low flow or stagnant waters. No "reconditioning" of the sensor is necessary. / Cảm biến Oxy hòa tan (Polargraphic) đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành trong 30 năm. Bộ tuần hoàn của nó cung cấp thời gian phản hồi nhanh trong dòng chảy thấp hoặc nước tù đọng. Không cần "sửa chữa" cảm biến.

2.11. Ammonium / Cảm biến Amoni
The Ammonia Ion Selective Electrode with replaceable plasticized tips and has a maximum depth of 25 meters. It provides automatic calculation of ammonia and total ammonia concentrations. It is designed for agricultural industry and fertiliser runoff in fresh water. Ammonia ISE's will not work in sea water and interfering ions will effect reading. / Điện cực chọn lọc ion Ammonia với các đầu dẻo có thể thay thế và có độ sâu tối đa là 25 mét. Nó cung cấp khả năng tính toán tự động nồng độ amoniac và tổng nồng độ amoniac. Nó được thiết kế cho ngành nông nghiệp và dòng chảy phân bón trong nước ngọt. Amoniac ISE sẽ không hoạt động trong nước biển và các ion cản trở sẽ ảnh hưởng đến việc đọc.

2.12. Chloride / Cảm biến độ mặn
The Chloride Ion Selective Electrode with replaceable plasticized tips and has a maximum depth of 25 meters. It is ideal for measurement of saltwater intrusion or as an effective tracer for pollution. / Điện cực chọn lọc ion Chloride với các đầu dẻo có thể thay thế và có độ sâu tối đa là 25 mét. Đó là lý tưởng để đo sự xâm nhập của nước mặn hoặc như một chất đánh dấu ô nhiễm mặn hiệu quả.

2.13. Nitrate Ion Selective Electrodes / Cảm biến Nitrat
The Nitrate Ion Selective Electrode with replaceable plasticized tips and has a maximum depth of 25 meters. It provides automatic correction of temperature and automatic compensation for ionic strength concentrations. / Điện cực chọn lọc ion nitrat với các đầu dẻo có thể thay thế và có độ sâu tối đa là 25 mét. Nó cung cấp khả năng tự động hiệu chỉnh nhiệt độ và bù tự động cho nồng độ cường độ ion.

3. Why choose the Manta+40? / Tại sao chọn thiết bị quan trắc giám sát môi trường Manta+40?

3.1. Reliability. / Độ tin cậy.
Manta sondes are built for demanding field conditions, and as such Eureka is the only manufacturer providing a 3 year warranty – which includes sensors! / Đầu dò Manta được chế tạo cho các điều kiện hiện trường đòi hỏi khắt khe và do đó, Eureka là nhà sản xuất duy nhất cung cấp bảo hành 3 năm – bao gồm cả các cảm biến!

Multiparameter Monitoring: 13 universal ports allow for any combination of smart sensors or the central wiper. / Giám sát đa thông số: 13 cổng phổ quát cho phép mọi sự kết hợp giữa các cảm biến thông minh hoặc cần gạt nước trung tâm

Industry-leading Anti-fouling: Best-in-class wiper technology / Chống bám bẩn đầu ngành: Công nghệ gạt nước tốt nhất trong phân khúc

Seamless Integration: Manta+ can plug and play into marine, estuarine, freshwater, and groundwater monitoring systems / Tích hợp liền mạch: Manta+ có thể kết nối và hoạt động với các hệ thống giám sát biển, cửa sông, nước ngọt và nước ngầm

3.2. Superiority / Ưu việt
Superior sensors mean you can stand behind your data. / Cảm biến vượt trội có nghĩa là bạn có thể đứng đằng sau dữ liệu của mình.

Highest Data Quality: Onboard monitoring systems verify sensor operation / Chất lượng dữ liệu cao nhất: Hệ thống giám sát tích hợp xác minh hoạt động của cảm biến

3.3. Fitness for Purpose. / Phù hợp cho mọi ứng dụng
Manta sonde construction has been tested in thousands of demanding applications. / Kết cấu đầu dò Manta đã được thử nghiệm trong hàng nghìn ứng dụng đòi hỏi khắt khe.

3.4. Lifetime Cost / Chi phí Trọn đời
Not only do Manta sondes have a highly competitive purchase price, but they also have the lowest maintenance costs in the industry. / Đầu dò Manta không chỉ có giá mua cạnh tranh, mà còn có chi phí bảo trì thấp nhất trong ngành.

3.5. Ease of Use / Dễ sử dụng
Manta sondes are easy to calibrate. Simple & intuitive software walks you through the calibration process within a few minutes. You will not need a user manual to learn the software features. / Đầu dò Manta rất dễ hiệu chỉnh. Phần mềm đơn giản và trực quan sẽ hướng dẫn bạn quy trình hiệu chuẩn trong vòng vài phút. Bạn sẽ không cần hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu các tính năng của phần mềm.

Eureka products have proven themselves over two decades in every kind of application – deep or shallow; hot or cold; fresh or salt; clean or fouling; lakes, rivers, estuaries, near-shore marine, and process waters in thousands of sites around the world. / Các sản phẩm của Eureka đã chứng tỏ bản thân qua hơn hai thập kỷ trong mọi loại ứng dụng – sâu hay nông; nóng hay lạnh; nước tinh khiết hoặc hay nước biển; nước sạch hay nước bẩn; nước hồ, nước sông, cửa sông, biển gần bờ và nước xử lý ở hàng nghìn địa điểm trên khắp thế giới.

The best priced, highest-quality sonde for baseline water quality monitoring. / Đầu dò giá tốt nhất, chất lượng cao nhất để theo dõi chất lượng nước cơ bản.

Flexibility to switch from continuous monitoring to spot sampling with a lighter, shorter form factor. / Tính linh hoạt để chuyển từ giám sát liên tục sang lấy mẫu tại chỗ với hệ số dạng nhẹ hơn, ngắn hơn.

Integral SDI-12 communications make it ideal for existing data collection platforms and installations. / Truyền thông SDI-12 tích hợp làm cho nó trở nên lý tưởng cho các nền tảng và cài đặt thu thập dữ liệu hiện có.

3.6. Smart Sondes and Sensors / Đầu dò và cảm biến thông minh

Manta+ is an extremely versatile instrument, allowing the user to automatically configure a sonde with different sensors for different applications in minutes / Manta+ là một thiết bị cực kỳ linh hoạt, cho phép người dùng tự động định cấu hình đầu dò với các cảm biến khác nhau cho các ứng dụng khác nhau trong vài phút

Accuracy: Manta+ sondes and sensors are tested in a variety of rigorous field conditions as well as lab conditions to ensure accuracy and response times. / Độ chính xác: Đầu dò và cảm biến Manta+ được thử nghiệm trong nhiều điều kiện hiện trường nghiêm ngặt cũng như điều kiện phòng thí nghiệm để đảm bảo độ chính xác và thời gian phản hồi.

Monitor without Interruption: No matter which Manta+ sensors users select, other features of the smart sensor design make them rugged and durable. / Màn hình không bị gián đoạn: Bất kể người dùng chọn loại cảm biến Manta+ nào, các tính năng khác của thiết kế cảm biến thông minh giúp chúng trở nên chắc chắn và bền bỉ

Wet-mateable connectors resist corrosion / Đầu nối có thể thấm ướt chống ăn mòn

Isolated components prevent short circuits / Các thành phần bị cô lập ngăn ngừa đoản mạch

Welded housings and double o-rings prevent leaks / Vỏ hàn và vòng chữ o kép ngăn rò rỉ

High-impact plastic and titanium resists breaking / Nhựa chịu va đập cao và titan chống vỡ

Built-in antifouling systems protect data integrity / Hệ thống chống gỉ tích hợp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu

Low power consumption extends underwater deployments / Tiêu thụ điện năng thấp mở rộng triển khai dưới nước

Monitoring Made Mobile: Manta+ makes it easy to view data in the field. The Manta+ Handheld offers a dedicated, streamlined interface to Manta+ sondes. Manta+ uses Bluetooth to connect any Windows OS device to a submerged Manta+ sonde. / Giám sát được thực hiện trên thiết bị di động: Manta+ giúp dễ dàng xem dữ liệu tại hiện trường. Thiết bị cầm tay Manta+ cung cấp một giao diện chuyên dụng, sắp xếp hợp lý cho các đầu dò Manta+. Manta+ sử dụng Bluetooth để kết nối bất kỳ thiết bị Windows OS nào với đầu dò Manta+ chìm trong nước.

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn