ĐÈN KHỬ TRÙNG UV CHO LỌC NƯỚC: SITA - ITALY

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

ĐÈN KHỬ TRÙNG UV CHO LỌC NƯỚC: SITA - ITALY

SITA UV: UV DISINFECTION FOR DRINKING WATER

(tiết kiệm đến 20-40% chi phí vận hành so với sản phẩm cùng loại)

Xuất xứ: SITA UV - Italy

Tài liệu download brochue (vui lòng click link google drive dưới đây)

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức sản phẩm Đèn khử trùng UV cho lọc nước SITA UV - Italy tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

S.I.T.A. existing on the market since 1982, has throughout the years become a leader company in the planning and construction of UV systems and filters in stainless steel. Our range of UV sterilizers is able to satisfy all the exigences of flow-rate (standard included between 5 l/m and 4.000 m3/h) and of construction.The most common applications for S.I.T.A. are the treatment of waters and wastewater, the disinfection in swimming pools, applications with sea water, hot water, water-culture, systems for alimentary and pharmaceutical use, waste water with closed chambers, reduction of ozone. Only in the last years S.I.T.A. has manufactured about 35.000 UV installations and 5.000 filters. / S.I.T.A. có mặt trên thị trường từ năm 1982, là công ty hàng đầu trong việc sản xuất hệ thống khử trùng UV. Dòng đèn tiệt trùng UV của chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về lưu lượng (tiêu chuẩn bao gồm từ 5 l/phút đến 4.000 m3/giờ). Các ứng dụng phổ biến nhất cho S.I.T.A. UV là xử lý nước và nước thải, khử trùng trong bể bơi, nuôi trồng thủy sản, nước nóng, hệ thống sử dụng thực phẩm và dược phẩm, khử ôzôn... Năm trước S.I.T.A. đã sản xuất khoảng 35.000 bộ UV và 5.000 bộ lọc.

1. UV DISINFECTION FOR DRINKING WATER / ĐÈN KHỬ TRÙNG UV CHO LỌC NƯỚC UỐNG

UV disinfection of drinking water is a vital step for protecting public health from dangerous microorganisms found in the water supply. The demand for solutions to provide secure water and optimized consumption costs has never been greater. / Khử trùng nước uống bằng tia cực tím là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi các vi sinh vật nguy hiểm có trong nguồn nước. Nhu cầu về các giải pháp cung cấp nước an toàn và tối ưu hóa chi phí tiêu thụ chưa bao giờ lớn hơn.

Water treatment is fundamental when we talk about drinking water. One of the main issues which are usually faced are bacteria chlorine resistant like for example Cryptosporidiu, and Giardia. UV disinfection is the only water disinfection method that does not create any disinfection by-products (DBP) and therefore gets rid of additional investments to address them. The most prevalent method in the past was chlorine disinfection. However, it leads to the creation of carcinogenic BPD, alters taste and smell, enables microorganisms to develop resistance over time, and is ineffective against Cryptosporidium and Giardia. Now-a-day small and big aqueducts are considering UV technology as an help or an alternative to the use of the chemical products. / Xử lý nước là điều cơ bản khi chúng ta nói về nước uống. Một trong những vấn đề chính thường phải đối mặt là vi khuẩn kháng clo như Cryptosporidiu và Giardia. Khử trùng bằng tia UV là phương pháp khử trùng nước duy nhất không tạo ra bất kỳ sản phẩm phụ khử trùng nào (DBP) và do đó loại bỏ các khoản đầu tư bổ sung để giải quyết chúng. Phương pháp phổ biến nhất trong quá khứ là khử trùng bằng clo. Tuy nhiên, nó dẫn đến việc tạo ra chất BPD gây ung thư, làm thay đổi mùi vị, cho phép vi sinh vật phát triển sức đề kháng theo thời gian và không có hiệu quả chống lại Cryptosporidium và Giardia. Các hệ thống dẫn nước lớn và nhỏ hiện nay đang coi công nghệ UV như một sự trợ giúp hoặc một giải pháp thay thế cho việc sử dụng các sản phẩm hóa học.

UV disinfection solves the safety challenge against a wide range of waterborne pathogens and leaves no other imprint or effect on the quality of the water. SITA UV systems are based on the latest UV technology and have been optimized to use minimum energy, with no handling of toxic substances and simple maintenance procedures performed every couple of years. It can easily be integrated into diverse treatment infrastructures and be part of a multi-barrier design together with technologies such as membrane filtration or chemical disinfection. / Khử trùng bằng tia cực tím giải quyết thách thức an toàn chống lại một loạt các mầm bệnh trong nước và không để lại dấu ấn hoặc ảnh hưởng nào khác đến chất lượng nước. Hệ thống UV SITA dựa trên công nghệ UV mới nhất và đã được tối ưu hóa để sử dụng năng lượng tối thiểu, không xử lý chất độc hại và quy trình bảo trì đơn giản được thực hiện vài năm một lần. Nó có thể dễ dàng được tích hợp vào các cơ sở hạ tầng xử lý đa dạng và là một phần của thiết kế đa rào cản cùng với các công nghệ như lọc màng hoặc khử trùng bằng hóa chất.

SITA since more then 30 years produces UV units for the disinfection of drinking water. / SITA từ hơn 30 năm nay đã sản xuất các đơn vị UV để khử trùng nước uống.

SITA UV systems are easy to install, maintain, and are cost-optimized. With the capacity to meet the strictest bacterial and virus reduction requirements, SITA UV systems are an unparalleled disinfection solution for drinking water. SITA UV systems are also suitable for Total Organic Carbon (TOC) reduction, de-chlorination, and Advanced Oxidation Process (AOP) applications. / Hệ thống UV SITA dễ lắp đặt, bảo trì và được tối ưu hóa chi phí. Với khả năng đáp ứng các yêu cầu giảm thiểu vi khuẩn và vi rút nghiêm ngặt nhất, hệ thống tia cực tím SITA là giải pháp khử trùng tuyệt vời cho nước uống. Hệ thống UV SITA cũng thích hợp cho các ứng dụng khử cacbon hữu cơ toàn phần (TOC), khử clo và quy trình oxy hóa nâng cao (AOP).

Three different certification (DWGV, ONORM, USEPA) are able to ensure the end user about the real efficacy of the UV units. Those certification infact are given only after very strict biodosimetric test made in the most different operational conditions. / Ba chứng nhận khác nhau (DWGV, ONORM, USEPA) có thể đảm bảo cho người dùng cuối về hiệu quả thực sự của các đơn vị UV. Các giấy chứng nhận đó chỉ được đưa ra sau khi kiểm tra đo lường sinh học rất nghiêm ngặt được thực hiện trong các điều kiện hoạt động khác nhau nhất.

SITA's IT series has been specifically studied for drinking water and is certified under O-NORM 5873-1. / Dòng sản phẩm IT của SITA đã được nghiên cứu đặc biệt cho nước uống và được chứng nhận theo O-NORM 5873-1.

Other important certifications, like for example WRAS and ACS, ensure that SITA production is suitabke for human consumption. / Các chứng nhận quan trọng khác, như WRAS và ACS, đảm bảo rằng sản xuất SITA phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của con người.

2. Domestic Series / Dòng Domestic (dòng đèn diệt khuẩn UV lưu lượng nhỏ 0,3 m3/giờ đến 5,1 m3/giờ)

The UV disinfection systems of the DOMESTIC SERIES are the smallest equipments manufactured by us, both for dimensions, and for capacity of water treated. / Hệ thống khử trùng bằng tia cực tím của DOMESTIC SERIES là những thiết bị nhỏ nhất do chúng tôi sản xuất, cả về kích thước và khả năng xử lý nước.
Being characterized by compactness and ease in installation/servicing, they have been specially studied for single users, flats or as a fundamental completion for other equipments (small reverse osmosis systems, coolers, water dispensers, and so on.). / Được đặc trưng bởi sự nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt / bảo dưỡng, chúng đã được nghiên cứu đặc biệt cho người dùng đơn lẻ, căn hộ hoặc như một bước hoàn thiện cơ bản cho các thiết bị khác (hệ thống thẩm thấu ngược nhỏ, bộ làm mát, bộ phân phối nước, v.v.).

 • FLOW-RATE: from 5 to 200 l/min
 • UV REACTOR MATERIAL: Int./ext. polished stainless steel AISI 304
 • UV-C DOSE: 300 J/m²
 • MAX. PRESSURE: 9 bar
 • WATER QUALITY: Trasmittance 70-99% (1 cm)
 • CERTIFICATION: CE, GOST, WRAS
 • AL series: The units come with a simple power supply and green LED (working), red LED failure. All chambers are 304 stainless steel. /  Dòng AL: Các thiết bị đi kèm với nguồn điện đơn giản và đèn LED xanh (đang hoạt động), lỗi LED đỏ. Tất cả các khoang là thép không gỉ 304.
 • The units come with the new AL2 controller that includes: Digital display, Day counter, Resettable day counter, Alarm red led, Acoustic buzzer / Các thiết bị đi kèm với bộ điều khiển AL2 mới bao gồm: Màn hình kỹ thuật số, Bộ đếm ngày, Bộ đếm ngày có thể đặt lại, Đèn LED báo thức màu đỏ, Bộ rung âm thanh
 • Các model đặt hàng

Code

Model

Lưu lượng

M3/giờ

027093/1E

UV 107

0.3

027200/E

UV 403

0.6

027053

UV 405 AL

1.2

027053SC

UV 405C AL

1.8

027055

UV 412 AL

2.7

027057

UV 440 AL

3.6

027058

UV 480 AL

5.1

027053/Y

UV 405 AL2

1.2

027053SC/Y

UV 405C AL2

1.8

027055/Y

UV 412 AL2

2.7

027057/Y

UV 440 AL2

3.6

027058/Y

UV 480 AL2

5.1

3. LCD Series / Đèn UV SITA _ Dòng LCD domestic (dòng đèn khử trùng UV cho lọc nước uống, lưu lượng nhỏ từ 1,2 m3/giờ đến 12 m3/giờ)

SITA UV LCD series represents the top level UV disinfection for Drinking water. Made with the highest stainless steel quality and with a separate control panel, the UV LCD series ensure a very good disinfection of the water. A correct sizing, thanks to a perfect relationship between contact time and lamp power. Great attention to costructing procedures, details and high quality components give to the UV unit a long life and an easy maintenace. / Đèn diệt khuẩn SITA UV LCD đại diện cho khả năng khử trùng bằng tia UV cấp cao nhất cho ứng dụng nước uống của bạn. Được làm bằng chất lượng thép không gỉ cao nhất và có bảng điều khiển riêng biệt, dòng UV LCD đảm bảo khử trùng nước rất tốt. Kích thước chính xác, nhờ mối quan hệ hoàn hảo giữa thời gian tiếp xúc và công suất đèn, sẽ làm cho hồ bơi của bạn an toàn với các sản phẩm ít hóa chất hơn. Sự chú ý lớn đến các quy trình chi phí, chi tiết và các thành phần chất lượng cao giúp cho thiết bị UV có tuổi thọ cao và dễ bảo trì. 

 • APPLICATION: Private Swimming-pools, Drinking water
 • FLOW-RATE: from 20 to 200 l/min
 • UV REACTOR MATERIAL: Int/ext. polished stainless steel AISI 304; AISI 316L on request
 • UV-C DOSE: 300 J/m2  or 400 J/m2 
 • MAX PRESSURE: 9 bar
 • UV Trasmittance range 80-99% (1cm)
 • Electrical supply: 230V 50/60 Hz
 • Protection degree: IP55
 • LCD Display (microprocessor control)
 • Hour Meter
 • Red led fault light
 • Alarm relay free contact NO / NC outlet - 2A max
 • Các model đặt hàng:

Code

Model

Lưu lượng

M3/giờ

LCD3001

UV 405 LCD

1.2

LCD3001C

UV 405C LCD

1.8

LCD3002

UV 405 LCD PLUS

1.2

LCD3002C

UV 405C LCD PLUS

1.8

LCD3005

UV 412 LCD

2.7

LCD3006

UV 412 LCD PLUS

2.7

LCD3009

UV 440 LCD

3.6

LCD3010

UV 440 LCD PLUS

3.6

LCD3013

UV 450 LCD

Ít sử dụng

4.5

LCD3017

UV 480 LCD

5.1

LCD3018

UV 480 LCD PLUS

5.1

LCD3021

UV 550 LCD

6

LCD3022

UV 550 LCD PLUS

6

LCD3025

UV 80/2 LCD

12

LCD3026

UV 80/2 LCD PLUS

12

4. Rack LCD Series / Đèn UV SITA _ Dòng Rack LCD (lưu lượng từ 20 m3/giờ đến 40 m3/h) 

Disinfection units of Rack LCD Series cover the water flow-rate treated from 6 to 40 m3/h. / Đèn diệt khuẩn UV của Dòng Rack LCD bao gồm lưu lượng nước được xử lý từ 6 đến 40 m3 / h.
Composed by one UV chamber with more lamps these systems guarantee a very good disinfection level. The compact RACK LCD panels are able to satisfy all the requirements. / Được cấu tạo bởi một buồng UV với nhiều đèn hơn, các hệ thống này đảm bảo mức độ khử trùng rất tốt. Các tấm màn hình LCD RACK nhỏ gọn có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Equipments suitable for small/medium users, they have been planned in order to: / Các thiết bị phù hợp với người dùng vừa / nhỏ, chúng đã được lên kế hoạch để:

 • carry out the installation operations in a simple a quick way / thực hiện các thao tác cài đặt một cách đơn giản và nhanh chóng
 • carry out the normal servicing (change of lamps and cleaning of quartz sleeves) without using any tools. / Tiến hành bảo dưỡng bình thường (thay đèn và vệ sinh ống bọc thạch anh) mà không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào.
 • FLOW-RATE: from 2 to 40 m3/h
 • LAMPS: low pressure lamps
 • UV REACTOR MATERIAL: Int/ext polished S/S304; AISI 316L on request
 • UV-C DOSE: > 400 J/m2
 • MAX. PRESSURE: 9 bar
 • WATER QUALITY: Transmittance range: 50-99% (1 cm)
 • CERTIFICATION: CE, GOST, ACS, WRAS
 • All products are made in Italy to ISO 9001 quality standards. Sita units are WRAS approved.The standard LCD range consist of a 304 stainless steel chamber (316 an option), and a control panel with an LCD display, an hours run meter, and alarm contacts. / Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Ý với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001. Các đơn vị của Sita đã được WRAS phê duyệt. Phạm vi LCD tiêu chuẩn bao gồm buồng thép không gỉ 304 (tùy chọn 316) và bảng điều khiển với màn hình LCD, đồng hồ chạy giờ và các điểm tiếp xúc báo động.
 • The UV RACK LCD2 series uses 80W low pressure lamps. These UV units are composed by an int./ext polished stainless steel UV reactor and a control panel with microprocessor. / Dòng UV RACK LCD2 sử dụng đèn áp suất thấp 80W. Các đèn khử trùng UV này được cấu tạo bởi một lò phản ứng UV bằng thép không gỉ được đánh bóng int./ext và một bảng điều khiển với bộ vi xử lý.
 • Các model đặt hàng:

Code

Model

Lưu lượng

M3/giờ

LCD8004

UV 80/3 RACK LCD

20

LCD8005

UV 80/3 RACK LCD PLUS

20

LCD8006

UV 80/3 RACK LCD - 316

20

LCD8007

UV 80/3 RACK LCD PLUS - 316

20

LCD8008

UV 80/4 RACK LCD

30

LCD8009

UV 80/4 RACK LCD PLUS

30

LCD8010

UV 80/4 RACK LCD -316

30

LCD8011

UV 80/4 RACK LCD PLUS -316

30

LCD8012

UV 80/5 RACK LCD

40

LCD8013

UV 80/5 RACK LCD PLUS

40

LCD8014

UV 80/5 RACK LCD - 316

40

LCD8015

UV 80/5 RACK LCD PLUS -316

40

5. RM Series / Đèn UV SITA _ Dòng RM (lưu lượng từ 3.6 m3/giờ đến 60 m3/h, thiết kế từ dòng LCD và AM kết hợp với bộ làm sạch bằng tay) 

Các model đặt hàng:

Code

Model

Lưu lượng

M3/giờ

LCD3011RM

UV 440 LCD RM 316L

3.6

LCD3012RM

UV 440 LCD PLUS RM 316L

3.6

LCD3019RM

UV 480 LCD RM 316L

5.1

LCD3020RM

UV 480 LCD PLUS RM 316L

5.1

LCD3023RM

UV 550 LCD RM 316L

6

LCD3024RM

UV 550 LCD PLUS RM 316L

6

LCD3027RM

UV 80/2 LCD RM 316L

10

LCD3028RM

UV 80/2 LCD PLUS RM 316L

10

LCD8006RM

UV 80/3 RACK LCD RM 316L

20

LCD8007RM

UV 80/3 RACK LCD PLUS RM 316L

20

LCD8010RM

UV 80/4 RACK LCD RM 316L

30

LCD8011RM

UV 80/4 RACK LCD PLUS RM 316L

30

AM2007RM

UV AM 50 RM 316L

50

AM2008RM

UV AM 50 PLUS RM 316L

50

AM2011RM

UV AM 60 RM 316L

60

AM2012RM

UV AM 60 PLUS RM 316L

60

6. AM Series / Đèn khử trùng UV cho lọc nước uống SITA _ Dòng AM (lưu lượng từ 24 m3/giờ đến 160 m3/h, có option làm sạch tự động) 

Main feature of SITA AM series is the powerful low pressure amalgam lamp. / Đặc điểm chính của đèn diệt khuẩn UV SITA _ model AM là đèn amalgam áp suất thấp mạnh mẽ.

Every system is able to treat a good flow rate using few lamps , reducing maintenance cost and time. / Mọi hệ thống đều có thể xử lý tốc độ dòng chảy tốt bằng cách sử dụng ít đèn, giảm chi phí và thời gian bảo trì.

A very good flow circulation is guaranteed by special mixing plates and it is verifed by our CFD software. This permits a very good disinfection also with low UV Transmittance values. / Sự lưu thông dòng chảy rất tốt được đảm bảo bởi các tấm trộn đặc biệt và nó được xác minh bằng phần mềm CFD của chúng tôi. Điều này cho phép khử trùng rất tốt với các giá trị Truyền tia UV thấp.

The "L" shape configuration is suitable to use the full UV lamp's length and gives the possibilities to mount the UV unit both horizontal and vertical. / Cấu hình hình dạng "L" phù hợp để sử dụng toàn bộ chiều dài của đèn UV và mang lại khả năng lắp đơn vị UV theo cả chiều ngang và chiều dọc.

The new generation control panel has a microprocessor and it is able to satify every requirement. Automatic cleaning system is available on all the series. / Bảng điều khiển thế hệ mới có bộ vi xử lý và nó có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Hệ thống làm sạch tự động có sẵn trên tất cả các model.

 • FLOW-RATE: from 20 to 160 m3/h
 • LAMPS: low pressure amalgam lamps. High efficency, long life: 14.000 hrs
 • UV REACTOR MATERIAL: Int/ext polished S/S 304 or 316 L
 • UV-C DOSE: > 400 J/m2
 • MAX. PRESSURE: 9 bar
 • WATER QUALITY: UV Transmittance Range 60 - 98% (1 cm) - T=20°C
 • CERTIFICATION: CE, GOST, WRAS
 • * RA: models with automatic quartz cleaning system

Các model đặt hàng:

Code

Model

Lưu lượng

M3/giờ

AM2001

UV AM 24

24

AM2002

UV AM 24 PLUS

24

AM2003

UV AM 24 316L

24

AM2004

UV AM 24 PLUS 316L

24

AM2004RA

UV AM 24 PLUS 316L RA*

24

AM2005

UV AM 50

50

AM2006

UV AM 50 PLUS

50

AM2007

UV AM 50 316L

50

AM2008

UV AM 50 PLUS 316L

50

AM2009

UV AM 60

60

AM2010

UV AM 60 PLUS

60

AM2011

UV AM 60 316L

60

AM2012

UV AM 60 PLUS 316L

60

AM2012RA

UV AM 60 PLUS 316L RA*

60

AMEC2016

UV AM 96 ECOLINE PLUS 316L

96

AMTC2016

UV AM 96 TC PLUS 316L

96

AMTC2016RA

UV AM 96 TC PLUS 316L RA*

96

AMEC2020

UV AM 125 ECOLINE PLUS 316L

125

AMTC2020

UV AM 125 TC PLUS 316L

125

AMEC2024

UV AM 160 ECOLINE PLUS 316L

160

AMTC2024

UV AM 160 TC PLUS 316L

160

AMTC2024RA

UV AM 160 TC PLUS 316L RA*

160

Tủ điều khiển dòng đèn diệt khuẩn UV cho nước SITA RACK LCD và AM

7. 400 TC Series / Đèn UV diệt khuẩn nước SITA _ Dòng 400 TC (lưu lượng từ 50 m3/giờ đến 1500 m3/h, có option làm sạch tự động) 


Disinfection UV units of 400 TC SERIES use low pressure amalgam lamps. Amalgam lamps have higher lifespan and efficiency than standard low pressure lamps. Lifespan is around 16.000 hrs and these lamps work perfectly with low and high water temperatures. In this Series of UV system SITA uses powerful lamps that will allow, at the same treated flow rate, the use of less lamps and so on easier maintenance. The horizontal configuration, due to the lamps length, makes the maintenance work very easy. / Đèn khử trùng UV SITA _ 400 TC SERIES sử dụng đèn áp suất thấp amalgam. Đèn Amalgam có tuổi thọ và hiệu suất cao hơn so với đèn áp suất thấp tiêu chuẩn. Tuổi thọ khoảng 16.000 giờ và những chiếc đèn này hoạt động hoàn hảo với nhiệt độ nước thấp và cao. Trong Dòng hệ thống tia cực tím này, SITA sử dụng đèn mạnh cho phép sử dụng ít đèn hơn, do đó dễ dàng hơn trong việc bảo trì. Cấu hình ngang, do chiều dài của đèn, làm cho công việc bảo trì rất dễ dàng.

 • Automatic quartz cleaning system is available on all the models. Ask for RA series.
 • FLOW-RATE: from 50 to 1500 m3/h
 • LAMPS: low pressure amalgam lamps. High efficency, long life: 16.000 hrs
 • UV REACTOR MATERIAL: Int/ext polished S/S 316 L
 • UV-C DOSE: > 400 J/m2
 • MAX. PRESSURE: 9 bar
 • WATER QUALITY: UV Transmittance range: 50-97% (1 cm)
 • CERTIFICATION: CE, GOST, NVI, WRAS

Tủ điều khiển dòng đèn khử trùng UV cho nước SITA _ 400 TC

Các model đặt hàng:

Code

Model

Lưu lượng

M3/giờ

EC3998

UV 400/1 ECOLINE 316L

50

EC4000

UV 400/2 ECOLINE 316L

100

EC4002

UV 400/3 ECOLINE 316L

150

EC4004

UV 400/4 ECOLINE 316L

250

TC3998

UV 400/1 TC 316L

50

TC4000

UV 400/2 TC 316L

100

TC4002

UV 400/3 TC 316L

150

TC4004

UV 400/4 TC 316L

250

TC4006

UV 400/5 TC 316L

300

TC4008

UV 400/6 TC 316L

420

TC4010

UV 400/8 TC 316L

600

TC4012

UV 400/10 TC 316L

830

TC4014

UV 400/12 TC 316L

980

TC4016

UV 400/15 TC 316L

1350

400 RA - WITH AUTOMATIC CLEANING SYSTEM

Code

Model

Lưu lượng

M3/giờ

TC3998RA

UV 400/1 TC RA 316L

50

TC4000RA

UV 400/2 TC RA 316L

100

TC4002RA

UV 400/3 TC RA 316L

150

TC4004RA

UV 400/4 TC RA 316L

250

TC4006RA

UV 400/5 TC RA 316L

300

TC4008RA

UV 400/6 TC RA 316L

420

TC4010RA

UV 400/8 TC RA 316L

600

TC4012RA

UV 400/10 TC RA 316L

830

TC4014RA

UV 400/12 TC RA 316L

980

TC4016RA

UV 400/15 TC RA 316L

1350

8. IT Series / Đèn UV khử trùng cho nước uống SITA _ Dòng IT (có chứng nhận O-Norm 5873-1

SITA UV IT VALIDATED series is biodosimetrically tested according Austrian norm: O-Norm 5873-1. This series full fit the EPA requirement contained in Ultra Violet Guidance Manual. / Dòng SITA UV IT VALIDATED được thử nghiệm đo lường sinh học theo tiêu chuẩn của Áo: O-Norm 5873-1. Đèn UV khử trùng nước uống SITA model IT này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu EPA có trong Sách hướng dẫn Ultra Violet.

Special mixing plates inside the stainless steel 316L UV reactor guarantee a correct distribution of the water as showed in our CFD software. / Các tấm trộn đặc biệt bên trong lò phản ứng UV 316L bằng thép không gỉ đảm bảo phân phối nước chính xác như được hiển thị trong phần mềm CFD của chúng tôi.

Safe disinfection, low maintenance cost and full optional control panel are only some of the advantages of SITA UV IT series Highest quality for Your drinking water! / Khử trùng an toàn, chi phí bảo trì thấp và bảng điều khiển tùy chọn đầy đủ chỉ là một số ưu điểm của dòng SITA UV IT Chất lượng cao nhất cho nước uống của bạn!

 • FLOW RATE: 4 – 400 m3/h
 • LAMPS: High efficency low pressure amalgam lamps
 • GUARANTEE UV DOSE: 400 J/m2
 • UVT Range: 78 – 98% at 1 cm
 • UV REACTOR MATERIAL: Stainless steel 316L
 • MAX PRESSURE: 9 bars
 • CONFIGURATION: L shape
 • CERTIFICATIONS: CE, O-NORM M 5873-1, NPHI, WRAS
 • Các model đặt hàng:

Code

Model

Lưu lượng

M3/giờ

ON-LCD3020

UV 4 IT

3.72

ON4011

UV 10 IT

13.98

ON7012

UV 40 IT

42.4

ON4000

UV 80 IT

72.24

ON4000RA

UV 80 IT RA*

72.24

ON4002

UV 120 IT*

127.15

ON4004

UV 200 IT*

200.85

ON4008

UV 400 IT*

322.7

9. The generation of UV control system / Hệ thống kiểm soát đèn tia cực tím SITA UV

The integrated design of the new touch screen controllers offers maximum functionality and simplifies the control of the UV plant: SITA Touch Screen is the ideal solution in SITA UV control applications and allows to simplifies set, read and manage all the necessary parameters for the measures and the operation of the system. / Thiết kế tích hợp của bộ điều khiển màn hình cảm ứng mới cung cấp chức năng tối đa và đơn giản hóa việc điều khiển nhà máy UV: Màn hình cảm ứng SITA là giải pháp lý tưởng trong các ứng dụng kiểm soát tia UV của SITA và cho phép đơn giản hóa việc thiết lập, đọc và quản lý tất cả các thông số cần thiết cho các biện pháp và hoạt động của hệ thống.
The intuitive touch-screen display presents more information on screen, so users make the most of the available functions / Màn hình cảm ứng trực quan hiển thị nhiều thông tin hơn trên màn hình, vì vậy người dùng tận dụng tối đa các chức năng có sẵn

Main Screen / Màn hình chính điều khiển SITA UV
In the main screen the user can easily control and read all UV system paramenters: / Trong màn hình chính, người dùng có thể dễ dàng kiểm soát và đọc tất cả các thông số của hệ thống UV:

 • Chamber Temperature / Nhiệt độ buồng UV (chống quá nhiệt, báo hiệu nước không qua làm nóng nước trong buồng, ngừng hoạt động đèn UV)
 • UV Irradiance (in three different unit) / Bức xạ UV (trong ba đơn vị khác nhau)
 • Water UV Trasmittance / độ Truyền tia UV trong nước
 • Flow Rate / Lưu lượng (kết hợp với thông số đồng hồ lưu lượng điện từ gắn ngoài)
 • Lamps Power / Công suất đèn
 • Lamps lifespan / Tuổi thọ của bóng đèn UV, hiển thị tuổi thọ còn lại, số giờ đã hoạt động để tính toán tahy thế bóng đèn
 • Cleaning System Status / Tình trạng hệ thống làm sạch
 • Activate Alarms / Kích hoạt cảnh báo.

Compatibility and interfacingKhả năng tương thích và giao diện
Thanks to its compatibility SITA Touch-Screen seamlessly integrates into your business environment: / Nhờ khả năng tương thích của nó, SITA Touch-Screen tích hợp liền mạch vào môi trường kinh doanh của bạn:

 • Digital I/O, analog I/O, including 4/20 temperature and 4/20 irradiance outputs / I / O kỹ thuật số, I / O tương tự, bao gồm 4/20 đầu ra nhiệt độ và 4/20 cường độ tia UV
 • Communication via ports: USB, serial, Ethernet, and CANopen / Giao tiếp qua các cổng: USB, serial, Ethernet và CANopen
 • Comunication protocol: Uni-TE, Modbus, Modbus TCP/IP / Giao thức truyền thông: Uni-TE, Modbus, Modbus TCP / IP
 • Crystal-clear display to be more user-friendly for nice viewing and for accurate control even with gloves / Màn hình trong như pha lê để thân thiện hơn với người dùng để xem đẹp và điều khiển chính xác ngay cả khi đeo găng tay

Get remote access to disinfection data / Truy cập từ xa vào dữ liệu khử trùng UV trong hệ thống của bạn

 • Whatever your constraints you can stay connected ! / Dù ràng buộc của bạn là gì, bạn vẫn có thể kết nối!
 • With a specific app you increase the availability of your operations. / Với một ứng dụng cụ thể, bạn sẽ tăng tính khả dụng của các hoạt động của mình.
 • This application for smartphones and tablets, available from the App Store and Google Play, gives you remote access to a fully operable mirror-view of your application. / Ứng dụng này dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng, có sẵn từ App Store và Google Play, cho phép bạn truy cập từ xa vào chế độ xem phản chiếu hoàn toàn có thể hoạt động của ứng dụng của bạn.

Vui lòng liên hệ 0972.799.995 hoặc gửi email info@hanhtrinhxanh.com.vn để được vấn miễn phí về các giải pháp thiết kế hệ thống khử trùng UV phù hợp hợp với ứng dụng của bạn.

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn