MÀNG LỌC THU HỒI SƠN KPAK® and SPIRAPAK (KOCH - USA)

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

MÀNG LỌC THU HỒI SƠN KPAK® and SPIRAPAK

(KOCH - USA)

Xuất xứ: KOCH - USA

Download: Brochue giải pháp Màng KOCH cho nhà máy sản xuất Ô Tô

Download: Case study giải pháp thu hồi sơn cho nhà máy ô tô AMES

DOWNLOAD DATASHEETS

KPAK 8 inch modules for e coat paint
KPAK plus 8 inch modules for e coat paint
KPAK plus 10 inch modules for e coat paint
KPAK plus 70k 8 inch modules for e coat paint
7533 Flanged UF modules for E coat paint
7533 Plus Flanged modules for E coat paint
7640 E coat drop in UF spirals
Spirapak PLUS modules for e coat paint
Spirapak 4033 UF module for e coat
Spirapak 4033 70k-industrial-module 2
Spirapak 4033 70k industrial module
7640 plus drop In uf spirals for e coat paint
8040 e coat drop in uf spirals
8040 plus drop In uf spirals for e coat paint

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm Màng Lọc UF thu hồi Sơn Tĩnh Điện cho nhà máy Ô Tô KOCH - USA tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Màng KOCH có thể thiết kế hệ thống mới hoặc thay thế hệ thống màng hiện có cho các thương hiệu như: OSMONICS, PARKER, SYNDER, SEPRO, YUASA, Nanostone... với chất lượng tốt hơn, tuổi thọ cao hơn, thu hồi lượng sơn tốthơn, đặc biệt có đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam có thể tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

KPAK PLUS Ultrafiltration System / Hệ thống siêu lọc KPAK PLUS
Simple Design, High-Quality Permeate, and Outstanding Performance Set the Standard for Electrocoat Paint Applications KPAK® PLUS spiral-wound ultrafiltration modules are ideal for the generation of clear permeate and the recovery of cathodic and anodic paint solids. KPAK PLUS modules feature a simple, cost-effective design that is easily installed, simple to operate, and provides a robust solution in harsh electrocoat process conditions. / Thiết kế đơn giản, lớp thấm chất lượng cao và hiệu suất vượt trội Đặt tiêu chuẩn cho ứng dụng sơn tĩnh điện, Mô-đun siêu lọc xoắn ốc KPAK® PLUS lý tưởng cho việc tạo ra chất thấm trong và thu hồi chất rắn sơn catốt và anốt. Mô-đun KPAK PLUS có thiết kế đơn giản, tiết kiệm chi phí, dễ dàng lắp đặt, vận hành đơn giản và cung cấp giải pháp mạnh mẽ trong các điều kiện quy trình sơn điện khắc nghiệt.
The KPAK PLUS module is a potted UF spiral element in a PVC shell, resulting in a zero-bypass performing product. It is a self-contained, disposable ultrafilter. The product is available in two sizes: the commonly used 8-inch diameter, and the 10-inch diameter for a larger membrane area in a smaller footprint. / Mô-đun KPAK PLUS là một phần tử màng xoắn ốc UF đặt trong cột lọc trong một lớp vỏ PVC, tạo ra sản phẩm hiệu suất cao. Nó là một siêu lọc độc lập, dùng một lần. Sản phẩm có hai kích thước: đường kính 8 inch thường được sử dụng và đường kính 10 inch cho diện tích màng lớn hơn trong diện tích nhỏ hơn.

Benefits of the KPAK PLUS System / Ưu của Hệ thống KPAK PLUS

 • Higher, more stable flux / Thông lượng cao hơn, ổn định hơn
 • Better flux recovery after cleaning / Phục hồi thông lượng tốt hơn sau khi làm sạch
 • Lower cleaning frequency / Tần suất làm sạch thấp hơn
 • Rugged construction able to withstand harsh cleaning chemicals / Kết cấu chắc chắn có thể chịu được hóa chất tẩy rửa khắc nghiệt
 • Long membrane life / Tuổi thọ cao
 • Optimized fitting for quick and easy installation and remova / Phù hợp tối ưu để cài đặt và tháo gỡ nhanh chóng và dễ dàng

SPIRAPAK PLUS Series / Dòng SPIRAPAK PLUS
For smaller electrocoating systems with low production rates and that require less permeate flow, KSS offers the 4” SPIRAPAK™ PLUS module with the same quality membrane as our KPAK PLUS product.
Perfect for: / Đối với các hệ thống sơn phủ điện nhỏ hơn với tốc độ sản xuất thấp và yêu cầu dòng thấm ít hơn, KSS cung cấp mô-đun SPIRAPAK ™ PLUS 4 ”với màng chất lượng tương tự như sản phẩm KPAK PLUS của chúng tôi.
Hoàn hảo cho:

 • Hollow fiber cartridge retrofits / Trang bị thêm màng cho hệ thống cũ
 • Smaller volume baths / Bể rửa thể tích nhỏ hơn
 • Test tanks / Bể thử nghiệm.

1. Quy trình sơn ô tô công nghệ điện ly  

Sơn điện ly hay sơn nhúng ED là công nghệ sơn hiện đại được sử dụng trong hoạt động sơn phủ bề mặt trong các nhà máy sản xuất ô tô. Quy trình sơn gồm các bước chính: Tiền xử lý – Sơn ED –  Sấy ED – Đánh bóng –  Phun keo, PVC – Sơn lót – Sấy  – Sơn màu, sơn bóng – Sấy – Kiểm tra.

Quá trình Sơn Tĩnh Điện sử dụng sơn hòa tan trong nước trên ô tô và các sản phẩm kim loại khác, hệ thống lọc của chúng tôi thu hồi hơn 99% sơn gốc nhựa epoxy và bột màu, cải thiện đáng kể hiệu quả quy trình và giảm chất thải. Hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất để hiểu quy trình của họ, chúng tôi đã đi tiên phong trong các giải pháp nhằm cải thiện hiệu suất và hiệu quả chi phí. Màng siêu lọc và màng lọc nano của chúng tôi cho sơn phủ điện cực anốt và catốt có thể làm giảm tiêu thụ nước khử ion, giảm nước thải, cải thiện khả năng thu hồi chất rắn sơn, kiểm soát độ dẫn của bể sơn và có khả năng hạn chế các khuyết tật.

The paint type was an unleaded, gray cathodic epoxy, and typical paint characteristics were total solids at 20.5 percent, a pH of 6, conductivity at 1,500 to 1,600 micromhos, and temperature at 90°F. The ultrafilters used in this case were 10-inch diameter KPAK spirals and were designed to generate 24 gal/min of UF permeate. The ultrafiltrate consisted of 0.6 percent total solids and was sent to a UF permeate holding tank. / Loại sơn là epoxy catốt không chì, màu xám, và các đặc tính điển hình của sơn là tổng chất rắn ở 20,5%, độ pH là 6, độ dẫn điện ở 1.500 đến 1.600 micromhos và nhiệt độ ở 90 ° F. Các siêu lọc được sử dụng trong trường hợp này là màn lọc sơn KPAK đường kính  8 inch hoặc 10 inch và được thiết kế để tạo ra 24 gal / phút UF thấm qua. Chất siêu lọc bao gồm 0,6% tổng chất rắn và được đưa đến bể chứa chất thấm UF.

The UF System for electropaint recovery is optimally designed for the purpose of recovering electropaints with the use of the KOCH Spiral Membrane Module./ Hệ thống UF để phục hồi sơn điện được thiết kế tối ưu cho mục đích phục hồi sơn điện bằng việc sử dụng Mô-đun Màng KOCH KPAK.

This system comprises a KOCH Spiral Membrane Module, a pump, a pre-filter, a tank and other components. In the electropainting process, the water washing process mixes paint with water. This system separates the paint from the water.The separated paint is returned to the electropainting tank and supplied again as paint. This helps reduce the amount of electropaint to be refilled. The separated water is fed into the water washing tank and used again for washing. This helps reduce the pure water consumption. Accordingly, the amount of effluent from the electropainting facility is reduced, and so is the load of the wastewater treatment equipment. / Hệ thống này bao gồm Mô-đun màng KOCH, máy bơm, bộ lọc sơ bộ, bể chứa và các thành phần khác. Trong quá trình sơn điện, quá trình rửa nước trộn sơn với nước. Hệ thống này tách sơn ra khỏi nước, sơn đã tách được đưa trở lại thùng sơn điện và được cung cấp lại dưới dạng sơn. Điều này giúp giảm lượng sơn được cấp thêm. Nước đã tách được đưa vào bể rửa nước và sử dụng lại để rửa. Điều này giúp giảm lượng nước tinh khiết tiêu thụ. Theo đó, lượng nước thải từ cơ sở sơn tĩnh điện giảm xuống, và giảm tải của các thiết bị xử lý nước thải  => tiết kiệm chi phí.

KPAK Ultrafiltration (UF) is a critical technology for the electrocoating process because it closes the mass balance of the process while producing rinse waters from the electrocoat paint bath, often resulting in 95 percent or higher transfer efficiencies with no net water addition. / Siêu lọc (UF) KPAK là một công nghệ quan trọng đối với quá trình sơn điện vì nó đóng sự cân bằng khối lượng của quá trình trong khi tạo ra nước rửa từ bể sơn phủ điện, thường dẫn đến hiệu suất thu hồi 95% nước sơn hoặc cao hơn mà không cần bổ sung nước cấp vào.
KOPAK UF can also be used to recover paint solids from deionized (DI) rinse water, thereby reducing the amount of paint wasted and lessening the burden on wastewater treatment facilities. / KPAK UF cũng có thể được sử dụng để thu hồi chất rắn sơn từ nước rửa khử ion (DI), do đó giảm lượng sơn lãng phí và giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở xử lý nước thải.

Ultrafiltration is a pressure-driven process that removes emulsified oils, metal hydroxides, colloids, emulsions, dispersed material, suspended solids, and other large molecular weight materials from water and other solutions. UF membranes are characterized by their molecular weight cut-off. / Siêu lọc là một quá trình được điều khiển bằng áp suất để loại bỏ dầu nhũ tương, hydroxit kim loại, chất keo, nhũ tương, vật liệu phân tán, chất rắn lơ lửng và các vật liệu có trọng lượng phân tử lớn khác khỏi nước và các dung dịch khác. Màng UF được đặc trưng bởi khối lượng phân tử cắt của chúng.
 
“Electrocoat paint is a colloidal dispersion of pigment and resin in water with solubilizer, salts and solvents. “In ultrafiltration of electrocoat paint, the pigment and high-molecular-weight resin are rejected by the membrane and the water. Low-molecular-weight resin, solubilizer, dissolved salts and solvents pass through the membrane as UF permeate. The UF permeate can be further filtered to generate a higher quality closed-loop rinse water.” / “Sơn điện tử là sự phân tán dạng keo của bột màu và nhựa trong nước với chất hòa tan, muối và dung môi. “Trong quá trình siêu lọc của sơn phủ điện, bột màu và nhựa cao phân tử bị màng và nước loại bỏ. Nhựa trọng lượng phân tử thấp, chất hòa tan, muối hòa tan và dung môi đi qua màng khi UF thấm qua. Chất thấm qua UF có thể được lọc thêm để tạo ra nước rửa vòng kín chất lượng cao hơn ”. 

So the challenge for most electrocoaters is to treat UF permeate to reduce DI water consumption, increase paint solids recovery, and decrease water and wastewater treatment in electrocoat paint process applications. /  Vì vậy, thách thức đối với hầu hết các các cơ sở sơn tĩnh điện là xử lý thấm UF để giảm tiêu thụ nước DI, tăng khả năng thu hồi chất rắn sơn, và giảm xử lý nước và nước thải trong các ứng dụng quy trình sơn điện tử.

2. Ưu điểm của Màng KOCH trong công nghệ thu hồi sơn

A pioneer in smart solutions for electrocoating efciency for more than 50 years,Koch Separation Solutions helps you optimize your electrocoat system... ./ Tiên phong trong các giải pháp thông minh cho hiệu suất sơn điện trong hơn 50 năm, Giải pháp tách Koch giúp bạn tối ưu hóa hệ thống sơn điện ...
KMS engineers have a deep understanding of the electrocoat process and its strict performance requirements and can help you enhance and improve your e-coat process. / Các kỹ sư của KMS có hiểu biết sâu sắc về quy trình sơn phủ điện tử và các yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất của nó và có thể giúp bạn nâng cao và cải thiện quy trình sơn phủ điện tử của mình.

Our E-Coat Advantage / Ưu điểm công nghệ E-Coat  của hãng KOCH:

HIGHER QUALITY PAINT FINISH / CHO SẢN PHẨM VỚI LỚP SƠN CHẤT LƯỢNG CAO  – KPAK® UF membranes remove electrcoat bath contaminants to control conductivity, minimize paint defects and lower product rejection rates. / Màng KPAK® UF loại bỏ các chất bẩn trong bể sơn điện để kiểm soát độ dẫn điện, giảm thiểu lỗi sơn và giảm tỷ lệ loại bỏ sản phẩm.

LESS CHEMICALS / TIẾT KIỆM HÓA CHẤT – By separating and recycling bath and rinsewater streams, Koch Membrane Systems can help you reduce chemical use up to 95% in some applications. / Bằng cách tách và tái chế các dòng bể rửa ô tô và nước xả, Hệ thống màng Koch có thể giúp bạn giảm sử dụng hóa chất lên đến 95% trong một số ứng dụng.

REDUCED HAZARDOUS WASTE / GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NGUY HẠI RA MÔI TRƯỜNG – Recycling wastewater streams, process materials and concentrating hazardous wastes helps to minimize treatment and disposal expenses. / Tái chế dòng nước thải, xử lý nguyên liệu và tập trung chất thải nguy hại giúp giảm thiểu chi phí xử lý và tiêu hủy.

SIMPLE OPERATION / VẬN HÀNH ĐƠN GIẢN The KPAK element’s potted housing design, minimal system connections, high throughput and flux recovery minimize maintenance and operation downtime. / Thiết kế nhà ở trong cột lọc của phần tử KPAK, kết nối hệ thống tối thiểu, thông lượng cao và khả năng phục hồi giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và bảo trì.

SAVE MONEY / TIẾT KIỆM CHI PHÍ – Higher productivity, extended bath life, reduced chemical use, lower waste disposal expenses and minimal downtime all add up to cost savings for you! / Năng suất cao hơn, kéo dài tuổi thọ cảu hóa chất trong bồn làm sạch ô tô sau sơn, giảm sử dụng hóa chất, giảm chi phí xử lý chất thải và thời gian ngừng hoạt động tối thiểu, tất cả đều góp phần tiết kiệm chi phí cho bạn!

3. Một số loại Màng KOCH cho công nghệ thu hồi sơn

KPAK® SPIRAL-WOUND ULTRAFILTRATION

Developed for the recovery and treatment of electrocoat paint, this configuration includes an integral shell with Victaulic-style connections that simplify design and module changeout. Our ultrafiltration membranes have been the industry standard in electrocoat paint recovery for nearly 30 years. We strive to help customers achieve high productivity, stable flux and superior permeate quality. / Được phát triển để phục hồi và xử lý sơn phủ điện, cấu hình này bao gồm một lớp vỏ tích hợp với các kết nối kiểu Victaulic giúp đơn giản hóa thiết kế và thay đổi mô-đun. Màng siêu lọc của chúng tôi đã là tiêu chuẩn công nghiệp trong lĩnh vực phục hồi sơn điện trong gần 30 năm. Chúng tôi cố gắng giúp khách hàng đạt được năng suất cao, dòng chảy ổn định và chất lượng thấm vượt trội.

SPIRAPAK SPIRAL-WOUND ULTRAFILTRATION

Our original predecessor to the advanced KPAK® module, SPIRAPAK products are used for electrocoat paint recovery and oily wastewater treatment. / Tiền thân ban đầu của chúng tôi với mô-đun KPAK® tiên tiến, các sản phẩm SPIRAPAK được sử dụng để thu hồi sơn điện tử và xử lý nước thải có dầu.

SYSTEMS INFORMATION 

KPAK® systems use the KPAK® potted spiral product and are designed to operate within a minimal footprint in the harsh environment of electrocoat paint application, providing a safe, consistent and reliable operation. Hệ thống KPAK® sử dụng sản phẩm xoắn ốc trong chậu KPAK® và được thiết kế để hoạt động trong phạm vi tối thiểu trong môi trường khắc nghiệt của sơn phủ điện, mang lại hoạt động an toàn, nhất quán và đáng tin cậy.

3.1 KPAK 8 inch modules for e coat paint

Part Number Model Feed Spacer
mil (mm)
Membrane Area
ft2 (m2)
0750785 KPAK 8638-M183-LPP 30 (0.8) 288 (26.7)
0750786 KPAK 8638-M183-VPP 46 (1.2) 241 (22.4)

3.2 KPAK plus 8 inch modules for e coat paint

Part Number Model Feed Spacer
mil (mm)
Membrane Area
ft2 (m2)
0750775 KPAK PLUS 8638-M183-LPP 30 (0.8) 329 (30.6)
0750788 KPAK PLUS 8638-M183-VPP 46 (1.2) 255 (23.7)

3.3 KPAK plus 10 inch modules for e coat paint

Part Number

Model

Feed Spacer
mil (mm)

Membrane Area
ft2 (m2)

0750790

KPAK PLUS 10738-M183-LPP

30 (0.8)

512 (47.6)

3.4 KPAK plus 70k 8 inch modules for e coat paint

0750784 KPAK PLUS 8638-70K-LPP 30 (0.8) 320 (29.7) 320 (29.7)

3.5 Spirapak PLUS modules for e coat paint

0700787: SPIRAPAK PLUS 4033-M183-LPP
0700788: SPIRAPAK PLUS 4033-M183-VPP 
0750783: SPIRAPAK PLUS 4038-M183-LPP3 
0750795: SPIRAPAK PLUS 4038-M183-VPP3 

4. CÔNG NGHỆ MÀNG KOCH CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔ

Email yêu cầu báo giá:

 • hanhtrinhxanhco@gmail.com
 • info@hanhtrinhxanh.com.vn