Vui lòng gửi hồ sơ qua email: huong@hanhtrinhxanh.com.vn

Trong không gian kinh tế tri thức yếu tố con người đóng vai trò quyết định. Văn hóa làm cho yếu tố đó trở thành có chất lượng, liên kết và nhân lên siêu cấp các giá trị riêng lẻ của mỗi người và trở thành nguồn lực vô tận của mỗi quốc gia.

Phong phú với nhiều hình thức và chương trình đào tạo về kỹ năng mềm – chuyên môn – nghiệp vụ. Các chương trình xuyên suốt trong năm là Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp; Chương trình đào tạo đội ngũ kế cận và các chương trình hợp tác đào tạo trong và ngoài nước.

Chúng tôi ý thức rõ rằng bạn là một mắt xích quan trọng trong một tập thể đoàn kết do đó chúng tôi không ngừng xây dựng, cải tiến các chính sách hấp dẫn xứng đáng, mang tính cạnh tranh cao và đảm bảo lương thưởng tương xứng, giúp các thành viên an cư lạc nghiệp.

Chủ trương luôn lấy con người làm trọng tâm, quyết định tới sự thành bại của Công ty, GETECH luôn chú trọng xây dựng lộ trình phát triển cho mỗi người đặt trong mục tiêu chung của tổ chức. Sự đầu tư cho đào tạo chính là sự tái đầu tư lâu dài cho sự phát triển của công ty trong tương lai.

Thông tin yêu cầu báo giá:

  • Báo giá thiết bị lẻ: 091.579.4560
  • Tư vấn kỹ thuật công nghệ và báo giá dự án: 0972.799.995
  • Hỗ trợ bảo hành: 091.789.2997
  • Chăm sóc khách hàng: 0918.289.890
  • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
  •             info@hanhtrinhxanh.com.vn