REDOR - POLAND

REDOR Sp. z o.o

Redor Company has many years of experience in mixers and drives production. The history of the Redor Company starts in 1967 when Bielski Zakład Urządzeń Technicznych [Technical Devices Facility in Bielsko-Biała] was established. Further stage was Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przekładni [the Gear Research and Development Centre] and next was OBR Motoreduktorów i Reduktorów Redor w Bielsku- Białej [the Redor Motoreducers and Reducers Research and Development Centre in Bielsko-Biała]. Since 1st October 2005 the company conducts activity as the Redor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Redor Ltd.]

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Thông tin yêu cầu báo giá:

  • Báo giá thiết bị lẻ: 091.579.4560
  • Tư vấn kỹ thuật công nghệ và báo giá dự án: 0972.799.995
  • Hỗ trợ bảo hành: 091.789.2997
  • Chăm sóc khách hàng: 0918.289.890
  • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
  •             info@hanhtrinhxanh.com.vn