CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với nhiệm vụ xây dựng khẩu hiệu: Nhằm mục đích trở thành một trong những nhà cung cấp các dịch vụ xử lý môi trường tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của các doanh nghiệp, đáp ứng xu thế hội nhập, cạnh tranh trong nước và quốc tế, Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh cam kết giành các nguồn lực thích hợp để động viên toàn thể cán bộ nhân viên Công ty thực hiện chính sách chất lượng sau:    

"Superior Engineering Solutions and Equipment for WATER & ENVIRONMENT"

"Cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị tốt nhất cho ngành Nước và Môi Trường"

Môi Trường Hành Trình Xanh - Luôn quan hệ chặt chẽ với khách hàng để lắng nghe và hợp tác, đảm bảo cung cấp những công trình xử lý đạt kết quả tốt nhất. Luôn mong muốn mang đến cho Khách hàng các dịch vụ Tư vấn chính sách, Cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến, Nâng cao hiệu quả kinh tế dự án, chất lượng công trình với Chi phí hợp lí, cạnh tranh nhất nhằm góp phần Bảo vệ môi trường - Cộng đồng - Xã hội một cách thiết thực. 

Môi Trường Hành Trình Xanh - Cam kết nghiêm túc thực thi công tác tư vấn đầy đủ, chính xác, đúng quy định của Chính phủ về Bảo vệ môi trường. Đồng thời, Chúng tôi có trách nhiệm đề xuất các giải pháp hạn chế, khắc phục và kiểm soát tác động xấu đến môi trường xuất phát từ mọi hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp, cùng đem lại lợi ích kinh tế cho Xã hội, góp phần bảo vệ Môi trường trong sạch. Chúng tôi xem mục tiêu đề ra là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với cộng đồng xung quanh.

Môi Trường Hành Trình Xanh  - Đảm bảo tạo mọi điều kiện nhằm nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhận viên, nhằm phát huy tối đa khả năng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, yêu cầu của khách hàng, hướng đến sự phát triển liên tục và bền vững của Công ty, cũng như sự nghiệp và chất lượng cuộc sống của họ. 

Môi Trường Hành Trình Xanh  - Khẳng định xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng - môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, tích hợp cùng ISO 14001: 2004, nhằm nâng cao và liên tục cải tiến tính hiệu lực của hệ thống.

Tất cả các tiêu chí được Công Ty Môi Trường Hành Trình Xanh  đặt ra nhằm phấn đấu xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp hoạt động vì Môi trường - Cộng đồng - Xã hội.

Thông tin yêu cầu báo giá:

  • Báo giá thiết bị lẻ: 091.579.4560
  • Tư vấn kỹ thuật công nghệ và báo giá dự án: 0972.799.995
  • Hỗ trợ bảo hành: 091.789.2997
  • Chăm sóc khách hàng: 0918.289.890
  • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
  •             info@hanhtrinhxanh.com.vn