SMART STORM - UK

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

Smart Storm was formed in 1993 by Dr John Duffy, who was a renowned academic in the field of piezoelectric and dielectric material science with particular emphasis on medical and industrial non-invasive sensing. / Smart Storm được thành lập vào năm 1993 bởi Tiến sĩ John Duffy, một học giả nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học vật liệu áp điện và điện môi, đặc biệt chú trọng vào cảm biến không xâm lấn trong y tế và công nghiệp.

Built on its research and development capability the company has always been at the forefront of innovative products for the water and waste water industries and has won many prestigious UK and European awards for its developments in technology. The latest Universal Smart Instrument, a result of 3 years Research and Development, is the only instrument of its kind in the market and truly without competition. It offers “Tomorrow’s Measurement Technology – Here Today” No other product competes with its advanced technology and user experience. / Được xây dựng dựa trên năng lực nghiên cứu và phát triển của mình, công ty luôn đi đầu trong các sản phẩm sáng tạo cho ngành nước và nước thải và đã giành được nhiều giải thưởng danh giá của Vương quốc Anh và Châu Âu cho những phát triển trong công nghệ. Universal Smart Instrument mới nhất, kết quả của 3 năm Nghiên cứu và Phát triển, là công cụ duy nhất thuộc loại này trên thị trường và thực sự không có đối thủ cạnh tranh. Nó cung cấp “Công nghệ đo lường của ngày mai - Ngay hôm nay” Không có sản phẩm nào khác cạnh tranh với công nghệ tiên tiến và trải nghiệm người dùng của nó.

The company employs a large percentage of graduate staff and as a IS09001:2015 company, Smart Storm is committed to excellence in product quality and performance and outstanding customer service and support. / Công ty sử dụng một tỷ lệ lớn nhân viên tốt nghiệp và là một công ty đạt tiêu chuẩn IS09001: 2015, Smart Storm cam kết xuất sắc về chất lượng và hiệu suất sản phẩm cũng như dịch vụ và hỗ trợ khách hàng xuất sắc.

The company business is organised into 3 distinct segments which form a combined benefit to the customer. / Hoạt động kinh doanh của công ty được tổ chức thành 3 phân khúc riêng biệt tạo thành lợi ích tổng hợp cho khách hàng.

Email yêu cầu báo giá:

  • hanhtrinhxanhco@gmail.com
  • info@hanhtrinhxanh.com.vn