MÀNG LỌC RƯỢU _ WINE FILTER

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC NHÀ MÁY RƯỢU 

WINE FILTER

Brochue GETECH

Download Process Separations _ KOCH MEMBRANE

Wine Filtration Solutions

 

DOWNLOAD DATASHEETS CÁC LOẠI MÀNG LỌC RƯỢU

WINEFILTER 5" Hollow Fiber Cartridges

WINEFILTER 6" Hollow Fiber Cartridges

WINEFILTER-H 6" Hollow Fiber Cartridges

WINEFILTER II 5" Hollow Fiber Cartridges

 

WINEFILTER II 6" Hollow Fiber Cartridges

 

WINEFILTER-MF 5" Hollow Fiber Cartridges

 

WINEFILTER-MF 6" Hollow Fiber Cartridges

 

WINEFILTER-R 6" Hollow Fiber Cartridges

 

Lees-COR Systems

Wine-COR M Systems

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm Màng  KOCH - USA tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Filtration for a Better Future là cam kết của chúng tôi và cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi liên tục cải tiến công nghệ để tạo ra sản phẩm giá trị cao nhất cho khách hàng của mình.

Với trên 50 năm kinh nghiệm, Koch Membrane Systems (KMS) đã tiên phong trong việc nghiên cứu phát triển các loại Màng Lọc như: SPIRAL, HOLLOW-FIBER và TUBULAR. 

KMS là công ty hàng đầu thế giới về Công Nghệ Màng Lọc với nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu hiện đại nhất được đặt tại Wilmington, Massachusetts (USA).

Ngoài ra, Chúng tôi đã cung cấp Màng RO, NF, UF, MF trên toàn thế giới với hơn 400 loại sản phẩm khác nhau. KMS cam kết sản phẩm và dịch vụ khách hàng tốt nhất, giúp đạt hiệu quả vận hành tối đa với chi phí tối thiểu.  

WINEFILTER HOLLOW-FIBER CARTRIDGES

Engineered for advanced crossflow filtration, our WINEFILTER cartridges are known for producing high-quality, clarified and stabilized wines full of aromas and rich in color. The microfiltration WINEFILTER membrane was optimized to maintain the unique character of each wine, producing clear and stable wines without using additives.

WINEFILTER Microfltration Cartridges 
The WINEFILTER crossflow membrane was designed specifcally for wine fltration. The asymmetric microfltration membrane pore structure has been optimized to achieve maximum wine clarity while maintaining color, taste, aroma and alcohol content.
Our WINEFILTER cartridges utilize an optimized microfltration hollow fber membrane, that gently flters your wine to remove sediments and particles and produce clear wine with the richest taste, color and aroma. The cartridges are available in different dimensions to ft different system confgurations. WINEFILTER cartridges are easy to install, easy to operate and easy to clean. They provide large membrane area, up to 185 ft
(17.2 m2) active membrane area in our 6-inch diameter by 60-inch long cartridge. 

Wine-COR Systems for Crossflow Wine Clarifcation
The Wine-COR crossflow microfltration systems are modular, to easily expand as fltration demand increases.
The Wine-COR M line is best suited for the small to medium-sized wineries with fltration needs of 6-60 gallons per minute (gpm) (1.4 m
3/hr-14 m3/hr). For larger fltration needs, we have developed the Wine-COR F line to offer large wine processors the most economical fltration solution. These crossflow fltration systems are designed to reduce the total cost of ownership with low energy consumption and sustained fltration runs.
Wine-COR Systems Benefts
• Maintains color, taste, aroma, and alcohol content
• Compact, mobile design, easily expandable
• High yield, at 95% or over
• Eliminates Diatomaceous Earth (DE)

SYSTEM INFORMATION
Wine-COR systems are designed for wine clarification of small to large volumes. These systems are available as small-scale manual units, as well as fully automated systems, increasing wine yield up to 99%. With compact and mobile design options, they are ideal for small boutique wineries to large industrial plants. The Wine-COR systems use KMS microfiltration WINEFILTER cartridges, which are optimized to maintain color, taste, aroma and alcohol content of red, white and rosé wines. The Wine-COR systems offer a modular design to easily expand the system treatment capacity as throughput requirements increase.