BƠM CHÌM WORTEX - ITALY _ DÒNG PROFI

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

BƠM CHÌM WORTEX - ITALY _ DÒNG PROFI

BƠM HÚT BÙN, BƠM NƯỚC THẢI...

Xuất xứ: COSPET - Italy

Model: PROFI (PROFI 100 VS ; PROFI 100 V ; PROFI 15-1,1 ; PROFI 25-1,5 ; PROFI 25-2,2 ; PROFI 42-3 ; PROFI 50-4 ; PROFI 65-5,5 ; PROFI 85-7,5 ; PROFI 150-11 ; PROFI 150-15 ; PROFI 150-18,5 ; PROFI 150-22)

Links down catalogue Bơm Chìm WORTEX - PROFI

Links down catalogue chung Bơm WORTEX - Italy

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm Bơm Chìm WORTEX (Cospet - Italy) tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

COSPET S.p.A

 • Over 70 years of history
 • Its team with over 150 collaborators
 • Its very modern factory that covers about 45.000sqm
 • Its production capacity in excess of 3000 items per day
 • The presence of its brands in over 80 countries throughout the world
 • Its annual overall turnover in excess of 50 million Euro

Thanks to their important features, PROFI pumps are the ideal solution for the carriage of waters coming from , wastewater, sludge, cleaners, sewing systems, zootechnic farms, slaughter-houses, foundries and for irrigation in agricultural field. Applicable in fishing industry, paper mills and in civil and industrial plants. The pumps adopt open single-blade impeller which allows free passage of suspended parts and high performance. / Nhờ các tính năng quan trọng, máy bơm chìm WORTEX dòng PROFI là giải pháp lý tưởng cho việc vận chuyển nước đến từ nước thải, bùn, chất tẩy rửa, hệ thống may, trang trại động vật học, nhà giết mổ, đúc và tưới tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp. Áp dụng trong ngành đánh bắt cá, nhà máy giấy và trong các nhà máy dân dụng và công nghiệp. Các máy bơm sử dụng cánh quạt một lưỡi mở cho phép tự do đi qua các bộ phận treo và hiệu suất cao.

Application / Ứng dụng
- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41) Temperature max. liquid: 50°C (for other uses) - Maximum immersion depth 20 mt. (with a cable of the appropriate length) - Liquid PH from 4 to 10 - Continuous duty with completely submersed pump - Liquid density 1,2 Kg/dm3 / Nhiệt độ chất lỏng lên tới 35 ° C (để sử dụng tại nhà theo EN 60335-2-41) Nhiệt độ tối đa. chất lỏng: 50 ° C (cho các mục đích sử dụng khác) - Độ sâu ngâm tối đa 20 mt. (có cáp có độ dài phù hợp) - PH lỏng từ 4 đến 10 - Nhiệm vụ liên tục với bơm chìm hoàn toàn - Mật độ chất lỏng 1,2 Kg / dm3

Motore
- Insulation Class F - Protection IP 68 / Lớp cách điện F - Bảo vệ IP 68

Materiali / Vật liệu
- Motor body: Cast iron - Pump body: Cast iron - Impeller: Cast iron - Shaft with rotor: Stainless steel AISI 304 - Double mechanical seal in oil chamber: Ceramic/Graphite Silicon/Silicon. / 
Thân động cơ: Gang - Thân bơm: Gang - Bánh công tác: Gang - Trục có rôto: Thép không gỉ AISI 304 - Phốt cơ khí kép trong buồng dầu: Gốm / Than chì Silicon / Silicon

1. DÒNG BƠM CHÌM WORTEX _ PROFI VS 

 • Kích thước ống kết nối ống ra: ren trong 60mm

2. DÒNG BƠM CHÌM WORTEX _ PROFI 15-25

 • Kích thước ống kết nối ống ra: mặt bích DN50 (60mm)

3. DÒNG BƠM CHÌM WORTEX _ PROFI 42-65-85

 • Kích thước ống kết nối ống ra: Mặt bích DN80 (90mm) và DN100 (114 mm)

4. DÒNG BƠM CHÌM WORTEX _ PROFI 150

 • Kích thước ống kết nối ống ra: Mặt bích DN150 (168mm)

OPERATING CONDITIONS / ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41) Temperature max.liquid: 50°C(for otheruses) / Nhiệt độ chất lỏng lên tới 35 ° C (để sử dụng thông thường theo EN 60335-2-41). Nhiệt độ chất lỏng tối đa: 50 ° C (đối với các loại khác)
- Maximum immersion depth 20 mt. (with a cable of the appropriate length) / Độ sâu hút tối đa 20 mt. (với một cáp có độ dài phù hợp)
- Liquid PH from 4 to 10 / PH vận hành với chất lỏng từ 4 đến 10
- Continuous duty with completely submersed pump / Hoạt động liên tục với bơm chìm hoàn toàn
- Liquid density 1,2 Kg/dm3 / Mật độ chất lỏng 1,2 Kg / dm3
MOTOR
- Insulation Class F / Lớp cách điện F
- Protection IP 68 / Cấp bảo vệ IP 68
MATERIALS / VẬT LIỆU CẦUTẠO
- Motor body Cast iron / Thân motor bằng gang
- Pump body Cast iron / Thân bơm bằng gang
- Impeller Cast iron / Cánh bằng gang
- Shaft with rotor Stainless steel AISI 304 / Trục bơm bằng inox 304
- Double mechanical seal in oil chamber: Ceramic/Graphite/NBR. Silicon/Silicon/NBR  / Phốt cơ khí kép trong buồng dầu: Gạch / Than chì / NBR. Silicon / Silicon / NBR

 

 

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ SẢN XUẤT BƠM COSPET - ITALY

Research and Design / Nghiên cứu và thiết kế
COSPET products are created as a result of careful design and severe technical controls. / Các sản phẩm COSPET được tạo ra là kết quả của thiết kế cẩn thận và kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt.

Each prototype is subjected to a long series of controls in the testing room to prove the reliability of the innovative solutions that are studied during the design phase. Duration tests for hundreds of hours of continual operation in extreme conditions provide important information for the completion of the final version of the prototype, which then goes on to the next stage of industrialisation. / Mỗi nguyên mẫu phải chịu một loạt các điều khiển dài trong phòng thử nghiệm để chứng minh độ tin cậy của các giải pháp sáng tạo được nghiên cứu trong giai đoạn thiết kế. Các thử nghiệm thời lượng trong hàng trăm giờ hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt cung cấp thông tin quan trọng để hoàn thành phiên bản cuối cùng của nguyên mẫu, sau đó chuyển sang giai đoạn công nghiệp hóa tiếp theo.

Production of electric pumps and electric motors / Sản xuất máy bơm điện và động cơ điện

Innovation and technology are the constants of our production. / Đổi mới và công nghệ là hằng số sản xuất của chúng tôi.

If the modernisation of recent years has had a profound effect in the design and testing centres, the innovation introduced in the manufacturing plant is just as remarkable . This has resulted in a quick and flexible way of working, which enables SPERONI to be an extremely elastic company, able to fulfil the great volumes of demand that are typical of the worldwide market of “large-scale distribution”, with naturally no loss in quality of the product. / Nếu sự hiện đại hóa của những năm gần đây có ảnh hưởng sâu sắc trong các trung tâm thiết kế và thử nghiệm, thì sự đổi mới được giới thiệu trong nhà máy sản xuất cũng đáng chú ý. Điều này đã dẫn đến một cách làm việc nhanh chóng và linh hoạt, cho phép SPERONI trở thành một công ty cực kỳ đàn hồi, có thể đáp ứng khối lượng lớn nhu cầu đặc trưng của thị trường phân phối quy mô lớn trên toàn thế giới, mà không mất mát. chất lượng sản phẩm.

Quality control / Kiểm soát chất lượng

As renewal is the aim of COSPET, quality is an ongoing commitment that governs its activity on all levels. / Vì đổi mới là mục tiêu của COSPET, chất lượng là một cam kết liên tục chi phối hoạt động của nó ở tất cả các cấp.

Methodical and constant control and testing of every phase in the company’s activity, from the purchasing of raw materials to the end product, are an essential prerequisite of quality. Sophisticated equipment has been introduced for dimensional, electrical, hydraulic and safety checks. / Kiểm soát và kiểm tra có phương pháp và liên tục mọi giai đoạn trong hoạt động của công ty, từ việc mua nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng, là một điều kiện tiên quyết thiết yếu của chất lượng. Thiết bị tinh vi đã được giới thiệu để kiểm tra kích thước, điện, thủy lực và an toàn.

Email yêu cầu báo giá:

 • hanhtrinhxanhco@gmail.com
 • info@hanhtrinhxanh.com.vn