CÔNG NGHỆ LỌC KHÍ H2S TRONG BIOGAS: ECO-TEC Model BgPur

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

CÔNG NGHỆ LỌC KHÍ H2S TRONG BIOGAS: BgPur

Hệ thống lọc khí sinh học Biogas để loại bỏ hơn 99% H2S 

Xuất xứ: ECO-TEC (USA/Canada)

Download: Brochue Công Nghệ lọc trao đổi ion _ ECO-TEC Recoflo

Download: Presentation Công Nghệ lọc trao đổi ion _ ECO-TEC Recoflo

Download: Công nghệ lọc khí Biogas để loại bỏ H2S _ ECO-TEC BgPur

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối Công nghệ lọc khí Biogas để loại bỏ H2S _ ECO-TEC BgPur tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Trải qua một sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, Eco-Tec đã phát triển hàng chục quy trình thu hồi và tinh chế nhiều loại kim loại, muối và các hóa chất khác từ chất thải dạng nước và các giải pháp xử lý. Sau đây là một phần danh sách. Liên hệ với GETECH để biết thêm chi tiết về bất kỳ ứng dụng nào trong số này. Một trong những điều này có thể tương tự với ứng dụng của bạn và có thể là bàn đạp để giải quyết vấn đề cụ thể của bạn. Nếu không, GETECH rất vui được làm việc với bạn để tìm ra giải pháp tùy chỉnh.

1. BGPUR™ GAS CONTACTOR / Hệ thống lọc khí Biogas loại bỏ H2S

Hệ thống BgPur ™ là giải pháp đã được chứng minh của chúng tôi để xử lý khí sinh học từ các bể phân hủy kỵ khí và bãi chôn lấp. Hệ thống làm giảm nồng độ hydro sulfua (H2S) và chuyển nó thành lưu huỳnh nguyên tố rắn để bán lại. Hệ thống sử dụng chất xúc tác hóa học lỏng, bộ tiếp xúc khí / lỏng nhỏ gọn và hệ thống loại bỏ chất rắn và không tiêu thụ chất xúc tác hóa học thúc đẩy quá trình chuyển hóa H2S thành lưu huỳnh, giảm thiểu các yêu cầu về hóa chất. Do đó, chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với các quá trình hấp thụ chất rắn điển hình và hệ thống thúc đẩy quá trình loại bỏ H2S ổn định và có thể dự đoán được.

BioGas Purification

Khí sinh học là một hỗn hợp của metan (CH4), carbon dioxide (CO2), nước và trong một số ứng dụng, oxy. Nó thường bị ô nhiễm với mức độ ăn mòn cao của hydrogen sulfide (H2S).

Eco-Tec cung cấp quy trình lọc khí sinh học để loại bỏ H2S và các chất dạng hạt từ khí sinh học khi nó được sản xuất. Sử dụng quy trình tiếp xúc chất lỏng khí hiệu quả cao được cấp bằng sáng chế, H2S được hấp thụ và khí được tinh lọc để tái sử dụng trong các ứng dụng phát điện, đồng phát và sưởi ấm.

2. Process Configurations / Quy trình xử lý H2S trong  Biogas

BgPur™ - PLUS

Cấu hình này có một bể tiếp xúc xử lý duy nhất. Nó được sử dụng khi khí đã chứa một số oxy (hầu hết các loại khí chôn lấp) hoặc khi một lượng nhỏ không khí có thể được thêm vào khí cần xử lý (hầu hết các khí của bể phân hủy kỵ khí). Thuốc thử liên tục hấp thụ H2S và liên tục được “tái sinh” để tạo ra các tinh thể lưu huỳnh để loại bỏ.

BgPur™

Cấu hình này có các bể tiếp xúc xử lý kép. Nó được sử dụng khi khí cấp chứa rất ít hoặc không có oxy và không thể thêm không khí vào khí cần xử lý. Một bể contactor được sử dụng để hấp thụ H2S từ khí cấp trong khi bể contactor thứ hai được sử dụng để “tái sinh” thuốc thử tạo ra các tinh thể lưu huỳnh để loại bỏ. Thuốc thử luân chuyển giữa hai bể tiếp xúc xử lý.

Features  / Các tính năng Benefits / Ưu điểm
Efficient intimate contact between gas and liquid reagent / Tiếp xúc mật thiết hiệu quả giữa thuốc thử khí và lỏng Consistent performance with >99% H2S removal / Hiệu suất nhất quán với loại bỏ> 99% H2S
Simple design and operation with no packed columns / Thiết kế và vận hành đơn giản 

Continuous reliable operation without any column to plug, foul, or foam. / Hoạt động liên tục đáng tin cậy.

No labour for media cleaning or replacement / Không tốn công làm sạch hoặc thay thế vật liệu

Factory constructed, compact design /  thiết kế nhỏ gọn

Small footprint / tiết kiệm diện tích

Short delivery / giao hàng nhanh

Low installed costs / Chi phí lắp đặt thấp

No waste - only environmentally acceptable solid sulfur cake / Không xả thải - chỉ phát thải lưu huỳnh dạng rắn được tái sử dụng

No additional waste treatment equipment or operating costs / Không có thêm thiết bị xử lý chất thải hoặc chi phí vận hành

No disposal of potentially hazardous media / Không xả thải vật liệu nguy hiểm

Automated control system / Hệ thống điều khiển tự động Automatic response to changes in gas flowrate or H2S composition / Phản ứng tự động với những thay đổi về lưu lượng khí hoặc thành phần H2S
Automatic reagent addition / Thêm thuốc thử tự động

3. Applications / Ứng dụng xử lý H2S trong Biogas

Các ứng dụng công nghiệp sau đây có thể dễ dàng kết hợp loạt sản phẩm của Eco-Tec để lọc khí sinh học:

 • Municipal wastewater treatment plants / Nhà máy xử lý nước thải đô thị
 • Industrial wastewater treatment plants / Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp
 • Landfill gas  / Khí bãi chôn lấp
 • Industrial processing / Công nghiệp chế biến
 • Agriculture / Nông nghiệp
 • Pulp & paper mills / Nhà máy bột giấy & giấy
 • Food & beverage processing / Chế biến thực phẩm và đồ uống

4. High Efficiency BgPur™ Contactor: How it Works / BgPur ™ nguyên tắc hoạt động

 • The contactor is a tank containing liquid reagent. / Bể tiếp xúc là một bình chứa thuốc thử dạng lỏng.
 • Gas is introduced and dispersed as micro-bubbles which promote intimate contact between the gas and liquid reagent. / Khí được đưa vào và phân tán dưới dạng các bọt siêu nhỏ giúp thúc đẩy sự tiếp xúc mật thiết giữa chất khí và chất lỏng.
 • The reagent absorbs H2S and makes it available for reaction with oxygen to produce elemental sulfur as crystalline solids. / Thuốc thử hấp thụ H2S và tạo ra phản ứng với oxy để tạo ra lưu huỳnh nguyên tố dưới dạng chất rắn kết tinh.
 • The reagent is not consumed in the process but acts like a catalyst. / Thuốc thử không bị tiêu hao trong quá trình nhưng hoạt động giống như chất xúc tác.
 • The dispersed micro-bubbles in the contactor allows it to act like a flotation cell to remove the crystalline sulfur solids. / Các bọt vi phân tán trong contactor cho phép nó hoạt động giống như một tế bào tuyển nổi để loại bỏ các chất rắn lưu huỳnh kết tinh.
 • Solid crystalline sulfur is removed and washed in a filter press to produce a quality sulfur by-product for resale / Lưu huỳnh kết tinh rắn được loại bỏ và rửa sạch trong máy ép lọc để tạo ra sản phẩm phụ lưu huỳnh chất lượng để bán lại

The washed solid crystalline sulfur produced by BgPur™ is >98% pure sulfur which can be used as an agricultural supplement. / Lưu huỳnh tinh thể rắn đã rửa sạch được sản xuất bởi BgPur ™ có> 98% lưu huỳnh tinh khiết có thể được sử dụng như một chất bổ sung nông nghiệp.

5. Advanced Technology / Công nghệ tiên tiến

Quality Design and Construction / Chất lượng thiết kế và xây dựng

 • ISO 9001 registered design and manufacturing facility in Pickering, Ontario / Cơ sở thiết kế và sản xuất đã đăng ký ISO 9001 ở Pickering, Ontario
 • Built to global industrial standards / Được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp toàn cầu
 • Compact, skid mounted (including resin installation) and wet tested at Eco-Tec’s ISO factory / Nhỏ gọn, thiết kế dạng skid và được thử nghiệm tại nhà máy ISO của Eco-Tec
 • Complete assembly and factory testing prior to shipment / Hoàn thành lắp ráp và thử nghiệm nhà máy trước khi chuyển hàng.
 • Compact, skid-mounted construction for minimal installation requirements / Kết cấu lắp trượt nhỏ gọn, đáp ứng yêu cầu lắp đặt tối thiểu.

Technical Service and Support / Dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật

 • On-site commissioning supervision, performance demonstration, and operator training / Giám sát vận hành tại chỗ, trình diễn hiệu suất và đào tạo người vận hành
 • Performance monitoring and technical support program (Eco SERV™) / Chương trình hỗ trợ kỹ thuật và giám sát hiệu suất (Eco SERV ™)
 • 24/7 telephone access to technical services support / Truy cập điện thoại 24/7 để hỗ trợ các dịch vụ kỹ thuật
 • Extensive spare parts inventory for next day shipment of most replacement parts / Kho phụ tùng thay thế dồi dào để vận chuyển hầu hết các bộ phận thay thế ngay.

Email yêu cầu báo giá:

 • hanhtrinhxanhco@gmail.com
 • info@hanhtrinhxanh.com.vn