LG SONIC - NETHERLANDS

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

LG SONIC

 

Leading in ultrasonic algae control

Since 1999, LG Sonic has been a leading international manufacturer of algae control systems. Our products provide an environmentally friendly solution to effectively control algae in lakes, reservoirs, treatment plants, and other applications. Over the last decade, more than 10,000 LG Sonic products have been successfully installed in 54 different countries.

1. Chemical-free Algae Control Solution Giải pháp kiểm soát tảo không hóa chất

A combination of high temperatures, stagnant water, and nutrient overload can result in excessive algae growth. Causing a depletion of oxygen in the water, release of toxins and taste/odor problems. / Sự kết hợp của nhiệt độ cao, nước tù đọng và quá tải chất dinh dưỡng có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của tảo. Gây cạn kiệt oxy trong nước, thải ra chất độc và gây ra các vấn đề về mùi / vị.

 • Reduces cyanobacteria & diatoms up to 95%. / Giảm vi khuẩn lam & tảo cát lên đến 95%
 • Lowers pH, TSS & chemical consumption. / Giảm độ pH, TSS và tiêu thụ hóa chất
 • Treats larger lakes and reservoirs / Xử lý các hồ và hồ chứa lớn hơn

2. THIẾT BỊ DIỆT TẢO: LG SONIC E-LINE

LG Sonic E-Line products provide an environmentally friendly solution to treat algae in lakes, drinking water reservoirs, waste water and other applications by making use of ultrasonic technology. Our continuous water quality monitoring systems can move our customers towards more effective water quality management throughout in the world. / Các sản phẩm của LG Sonic E-Line cung cấp một giải pháp thân thiện với môi trường để xử lý tảo trong hồ, hồ chứa nước uống, nước thải và các ứng dụng khác bằng cách sử dụng công nghệ siêu âm. Hệ thống giám sát chất lượng nước liên tục của chúng tôi có thể thúc đẩy khách hàng hướng tới việc quản lý chất lượng nước hiệu quả hơn trên toàn thế giới.

The science behind the technology means our devices figure out which frequency of ultrasound would be most efficient for water purification, thus preventing algae from reappearing. Our Ultra Sonic Algae Control Units are the most advanced method of control for algae and bio film on the market today. / Khoa học đằng sau công nghệ này có nghĩa là các thiết bị của chúng tôi tìm ra tần số sóng siêu âm nào hiệu quả nhất để lọc nước, do đó ngăn ngừa tảo xuất hiện trở lại. Thiết bị kiểm soát tảo siêu âm của chúng tôi là phương pháp kiểm soát tảo và màng sinh học tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay.

The Advantages of our Technology / Ưu điểm của Công nghệ của chúng tôi

 • Loại bỏ tới 90% tảo hiện có và ngăn ngừa tảo mới / Eliminate up to 90% of existing algae and prevent new algae
 • Giải pháp không có hóa chất an toàn cho cá và các sinh vật thủy sinh khác / Chemical-free solution that is safe for fish and other aquatic life
 • Xử lý các bề mặt nước lớn, như ao và hồ chứa / Treat large water surfaces, such as lakes and reservoirs
 • Yêu cầu bảo trì ít. / Requires little maintenance to prevent frequent site visits
 • The solution is to install one or multiple systems that transmit specific ultrasonic parameters depending on the type of algae. / Giải pháp là lắp đặt một hoặc nhiều hệ thống truyền các thông số siêu âm cụ thể tùy thuộc vào loại tảo.
 • LCD display with control buttons to select 12 different ultrasonic programs. /  Có 12 chương trình, có thể cài đặt tối ưu xử lý các loại tảo (sản phẩm khác có rất ít chương trình)
 • GSM Remote Control / Bộ điều khiển GSM cho phép bạn theo dõi và thay đổi chương trình siêu âm của thiết bị từ xa, nhận cập nhật trạng thái hoặc cảnh báo nếu mất điện. (sản phẩm khác không có)
 • Aquawiper (Integrated Automatic Wiper): The LG Sonic e-Line is the first and only ultrasonic system world-wide that has an automatic cleaning system that wipes the transmitter head to prevent calcite deposits and other fouling. / LG Sonic e-Line là hệ thống siêu âm đầu tiên và duy nhất trên toàn thế giới có hệ thống làm sạch tự động lau đầu phát để ngăn cặn canxit và các chất bẩn khác ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý tảo. (sản phẩm khác không có)
 • Long life, higher efficiency. / Tuổi thọ cao hơn, hiệu quả xử lý cao hơn.
 • Weatherproof Control Box : The Aluminium control box offers protection from weather being water resistant & has better cooling capabilities. / Hộp điều khiển bằng nhôm bảo vệ khỏi thời tiết, có khả năng chống nước và có khả năng làm mát tốt hơn.
 • LCD Display with User Interface / Màn hình LCD với giao diện người dùng dễ sử dụng.

Thông tin yêu cầu báo giá:

 • Báo giá thiết bị lẻ: 091.579.4560
 • Tư vấn kỹ thuật công nghệ và báo giá dự án: 0972.799.995
 • Hỗ trợ bảo hành: 091.789.2997
 • Chăm sóc khách hàng: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn