Loading...

TIN TỨC - HÀNH TRÌNH XANH

Hệ thống xử lý nước thải Y Tế - Trung tâm chuyên khoa Gan Á Châu. Công suất: 04 m3/ngày đêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA GAN Á CHÂU Công ty Môi Trường Hành... More

Hệ thống xử lý nước thải Y Tế - Phòng khám đa khoa Việt An Organic - Công suất: 04 m3/ngày đêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT AN ORGANIC Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh... More

Hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản, công suất: 15m3/ngày đêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh tiến hành ký hợp đồng xử... More

Hệ thống xử lý nước thải Y Tế - Phòng khám đa khoa Thiên Hậu. Công suất: 02 m3/ngày đêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN HẬU Công ty Môi Trường Hành Trình... More

Hệ thống xử lý nước thải Y Tế - Bệnh Viện Quốc tế Minh Anh
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh ký hợp đồng xử lý nước thải Y Tế của Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh công suất 15m3/ngày đêm, đạt QCVN 28:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y Tế)

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất Nhà máy xi măng Kiên Lương - Kiên Giang

05/2012 Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh ký hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy xi măng Kiên lương - Kiên Giang. Đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).


Hệ thống xử lý nước thải Y tế - Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc

05/2012 Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hoàn thành hệ thống xử lý nước thải Y Tế của Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc công suất 6m3/ngày đêm, đạt QCVN 28:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y Tế)


Hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia cầm - Cty Unitek Enterprise

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh tiến hành bàn giao cải tạo hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia cầm Công ty TNHH Unitek Enterprise (KCN Loteco - Biên Hòa - Đồng Nai).


Hệ thống xử lý nước thải Sài Gòn Mũi Né Resort

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Sài Gòn Mũi Né Resort. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14: 2008 Cột A 


Hệ thống xử lý nước thải Thủy sản SG

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản, công suất: 500m3/ngày đêm. Đạt QCVN 11:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản).