Loading...

Water Treatment Technology

 

Xử lý nước tinh khiết đóng chai

[Contact us for a price]
   

CÔNG NGHỆ MÀNG UF

[Contact us for a price]
   

Xử lý nước cho sản xuất dược phẩm

[Contact us for a price]
 
 

Công nghệ xử lý nước giếng (cho hộ gia đình)

[Contact us for a price]
   

Xử lý nước trong sản xuất nước đá

[Contact us for a price]
   

Công nghệ xử lý nước giếng (cho nhà máy)

[Contact us for a price]
 
 

Công nghệ xử lý nước sông (cho nhà máy)

[Contact us for a price]
   

Công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO

[Contact us for a price]
   

Xử lý nước biển thành nước ngọt

[Contact us for a price]
 
 

Phương pháp xử lý nước nhiễm phèn

[Contact us for a price]
   

Công nghệ làm mềm nước

[Contact us for a price]
   

Xử lý nước nhiễm Nitrat, Nitrit, Amoniac

[Contact us for a price]