Loading...

Xem ảnh lớn

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Thuộc Da Đặng Tư Ký


[Contact us for a price]

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Cung cấp GP kỹ thuật tốt nhất cho ngành Nước & Môi Trường"
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 
Email: info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: www.hanhtrinhxanh.com.vn

Đ đưc tư vn chi tiết

Nội dung

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Thuộc Da Đặng Tư Ký

Chủ Đầu Tư  : CÔNG TY TNHH THUỘC DA ĐẶNG TƯ KÝ
Địa điểm dự án
: 24A, 24B, 25, 26, 27 đường số 3, KCN Lê Minh Xuaân,Tp.HCM.
Công suất
Q = 1000m3/ngày đêm.
Công nghệ áp dụng  
: Công nghệ sinh học kỵ khí UASB + hiếu khí + hóa lý
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất.
Năm thực hiện
: 2012
Thời gian thực hiện  : 45 ngày 
Phạm vi công việc
: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải.