Loading...

Xem ảnh lớn

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải KCN Long Đức


[Contact us for a price]

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Cung cấp GP kỹ thuật tốt nhất cho ngành Nước & Môi Trường"
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 
Email: info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: www.hanhtrinhxanh.com.vn

Đ đưc tư vn chi tiết

Nội dung

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải KCN Long Đức - Trà Vình

Chủ Đầu Tư  : 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN LONG ĐỨC

Địa điểm dự án
ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Công suất
Q = 2000m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng  
: Công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng kết hợp với xử lý hóa lý.
Nguồn gốc nước thải : Nước thải phát sinh từ các nhà máy trong khu công nghiệp.
Năm thực hiện
: 2011
Thời gian thực hiện  : 120 ngày
Phạm vi công việc
: Thi công hệ thống xử lý nước thải.