Loading...

Xem ảnh lớn

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện An Bình


[Contact us for a price]

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Cung cấp GP kỹ thuật tốt nhất cho ngành Nước & Môi Trường"
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 
Email: info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: www.hanhtrinhxanh.com.vn

Đ đưc tư vn chi tiết

Nội dung

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Y Tế Bệnh Viện An Bình

Chủ Đầu Tư  BỆNH VIỆN AN BÌNH.
Địa điểm dự án
: 146 An Bình - Phường 7 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Công suất
Q = 175 m3/ngàyđêm.
Công nghệ áp dụng  
: Công nghệ sinh học AO-MBBR
Nguồn gốc nước thải
: Nước thải phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh.
Năm thực hiện
: 2012
Thời gian thực hiện : 45 ngày
Phạm vi công việc
: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải